Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Belastingverdiepingscursus op Curaçao

VRIJDAG, 11 OKTOBER 2013

WILLEMSTAD — De VAB (Vereniging Antilliaanse Belastingadviseurs) organiseert met het International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) op 17 en 18 oktober een belastingverdiepingscursus op Curaçao. De cursus is op intermediate-level en bevat een online deel over internationale fiscale planning en een tweedaagse ‘on site’-training. Een selectie van vraagstukken betreffende belastingverdragen en transfer pricing zullen worden besproken en toegelicht. Ook wordt er aandacht besteed aan de nieuwste ontwikkelingen op fiscaal gebied, zoals de recente publicaties van de OESO inzake ‘base erosion’ and ‘profit shifting’. De cursus is voor iedereen die geïnteresseerd is, niet alleen voor VAB-leden. De VAB vindt het belangrijk dat lokaal cursussen van dit gehalte worden aangeboden voor lokale belastingadviseurs en anderen die in de financiële sector werkzaam zijn. Door het internationaal georiënteerde karakter van de cursus is het ook gericht op financieel adviseurs uit het Caribisch gebied en Latijns-Amerika. Dit biedt tevens de mogelijkheid tot uitwisseling van kennis en ervaring met adviseurs uit de regio. Al verschillende cursisten uit de omliggende landen hebben zich aangemeld. Meer informatie over de cursus is te verkrijgen via www.ibfd.org. Voor vragen kan men terecht bij voorzitter van de VAB, Pieter Bas van Agtmaal op telefoonnummer 434-1100 of secretaris Jeroen Starreveld, 461-8700.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top