Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Belastinginkomsten Aruba lager

16 SEPTEMBER 2013

Willemstad – In de maand juni 2013 zijn de Arubaanse overheidsinkomsten ten opzichte van dezelfde maand in 2012 met 11,3 miljoen florin afgenomen tot 94,5 miljoen.  Dat meldt de Centrale Bank van Aruba (CBA) in een bulletin over juni 2013. Dit doet de CBA onder de kop ‘Net foreign assets went down’ (Netto deviezen- voorraad daalt).  De terugloop in de overheidsontvangsten in de zesde maand van dit jaar is het resultaat van zowel een krimp van de belastinginkomsten als de niet-belastinginkomsten, aldus de Centrale Bank.

De ontvangen belastinggelden liepen in genoemde maand met 6,1 miljoen terug, terwijl de niet-belastinginkomsten daalden met 5,2 miljoen.  De daling van de belastingontvangsten is het gevolg van afnames in allerlei belastingsoorten: inkomstenbelasting, winstbelasting, loonbelasting, import- Door overmakingen naar buitenland en hogere importen heffingen (invoerrechten), hoewel enigszins goed gemaakt door een stijging van de grondbelasting, overdrachtsbelasting en accijns op bier en tabak. I komsten uit de Arubaanse omzetbelasting (BBO) veranderde nagenoeg niet.

De Centrale Bank staat in het maandbulletin ook altijd stil bij de ontwikkelingen in de belangrijkste economische sector van Aruba: het toerisme. In juni dit jaar werd in vergelijking met de- zelfde maand vorig jaar een stijging van het aantal verblijfstoeristen met 5,6 procent geregistreerd.  In totaal werden er 79.964 ‘stay-over’-toeristen geteld. De groei wordt voornamelijk veroorzaakt door de Noord- en Zuid-Amerikaanse markt, met een toename van 8,5 procent respectievelijk 12,9 procent. Voor wat betreft Noord-Amerika deed met name de verenigde Staten het erg goed met een stijging van 8,8 procent, terwijl in Zuid- Amerika vooral buurland Venezuela de stuwende kracht vormt met een stijging van 15,5 procent.

De Europese toeristenmarkt (lees: Nederland, maar ook Engeland) zit voor Aruba echter in de min. In juni kwamen er 14,1 procent minder verblijfstoeristen uit Aruba.  Het cruisetoerisme vertoonde in juni 2013, vergeleken met juni 2012, een groei met 11.820 dagjesbezoekers. Dat hangt nauw samen met de hoeveelheid bezoekende toeristenschepen; dat waren er in juni dit jaar 12 tegen nog maar 3 in juni vorig jaar.

Het consumentenprijsindex- cijfer (CPI) daalde in juni met 3,1 procent, vooral gedreven door huisvesting, kleding & schoeisel, huishoudelijke kosten. Als het effect van voedsel en energie buiten beschouwing wordt g houden (dat deels van invloed is op huisvesting en transport) dan vertoont de zogenoemde core CPI een lichte stijging met 0,4 procent.

De Arubaanse geldhoeveelheid kromp met 94,6 miljoen florin in de maand juni dit jaar, vooral als gevolg van een afname van de deviezenvoorraad met 119 miljoen. Deze laatstgenoemde daling werd met name veroorzaakt door overmaking van deviezen (buitenlandse valuta, zoals dollar en euro’s) naar de buitenlandse rekeningen van de ondernemingen.

Bovendien, zo vervolg het maandverslag van de CBA, waren de betalingen voor de import van goederen en diensten hoger dan de bruto toeristeninkom- sten gedurende de maand juni 2013. Voor meer informatie over het bulletin en andere aan de CBA gerelateerde zaken zie ook de website.

Bron: Antilliaans Dagblad

Share this page:
« Back
Back to Top