Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Belastingen Suriname fuseert werkarmen

08/06/2013

PARAMARIBO – De inspecties der indirecte en directe belastingen worden samengevoegd tot één orgaan. Inspectie Binnenlandse Heffingen, zoals de nieuwe dienst gaat heten, is nog dit jaar een feit. De twee werkarmen van de fiscus werken nu nog afzonderlijk en vaak zonder onderlinge afstemming, hetgeen efficiënte en effectieve inning van belastinggelden in de weg staat. Dat zegt belastingdirecteur Tony van Dijk aande Ware Tijd.

Voorloper

De samenvoeging van de twee afdelingen geschiedt vooruitlopend op de instelling van een belastingautoriteit die semiautonoom van de overheid moet gaan functioneren. Het instellen van de autoriteit zal, aldus Van Dijk, niet in een wip en een zucht of op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. De institutionele capaciteit om zo een autoriteit adequaat te laten functioneren is er nog niet. Daar zal stapvoets aan gewerkt worden. Vandaar dat alvast begonnen wordt met de fusie van de twee inspectieorganen. “De nieuwe entiteit is te vergelijken met de Internal Revenue Service, de Amerikaanse belastingdienst”, zegt de directeur.
Eén van de andere concrete maatregelen richting de belastingautoriteit is de introductie van het Asycuda World Systeem bij de douane en verdere automatisering en modernisering van de belastingdienst. Het zal “straks” mogelijk zijn, zegt de directeur, dat de belastingplichtige “vanuit diens huis aangiftes kan indienen en betalingen kan plegen”.

Zuivering aanslagenbestand
Een ander “groot probleem” waar de fiscus momenteel nog mee kampt, is een “aanslagenbestand waar veel lucht in zit”. Er zitten ook rentes en boetes in de aanslagen en die zijn volgens Van Dijk geen prikkel voor belastingplichtigen om over de brug te komen. Momenteel wordt een saneringsproject uitgevoerd om het bestand op te schonen en achterstallige belastingpenningen alsnog te innen.
Er worden met desbetreffende personen belastingsregelingen getroffen zodat ze toch hun schuld aan de fiscus kunnen vereffenen.
Personen zijn volgens de directeur onwillig om te betalen, omdat de rentes vaak excessief zijn opgelopen. De wettelijke rente is “aan de hoge kant”, zegt Van Dijk en hij voegt er aan toe dat de boete vaak honderd procent is. In de praktijk wordt de schuldaflos- sing primair afgetrokken van de rente en de boete, waardoor de aanslag overeind blijft. “Geen prikkel dus voor de mensen om te komen betalen”, merkt de directeur op. Met de betalingsregelingen wil de fiscus achterstallige penningen alsnog innen. Een speciaal team wordt ingezet om gesprekken te voeren met belanghebbenden om de zaken uit te werken. “Tot nu toe gaat dat naar tevredenheid”, zegt Van Dijk.

Bron: De Ware Tijd,  Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top