Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Begrotingsbehandeling Staten Curaçao weer uitgesteld

vrijdag, 25 november 2011
WILLEMSTAD — De behandeling van de begroting van de regering van Curaçao, die voor 5 december gepland stond, is wederom uitgesteld. Op verzoek van de minister van Financiën heeft Statenvoorzitter Ivar Asjes de begrotingsbehandeling tot de week van 19 december verzet.

In een brief, gedateerd  23 november, aan de voorzitter van de Staten schrijft minister Jamaloodin dat de regering ervoor gekozen heeft om de nota van wijziging op de begroting 2012 door tussenkomst van de Raad van Advies (RvA) in te dienen bij de Staten. Echter, de adviezen van de RvA zijn nog niet binnen, aldus de minister, en de adviestermijn van de raad is nog niet verlopen. Aan de hand hiervan vraagt de minister om uitstel van de openbare vergadering van de Staten.

Asjes maakt in een brief aan de minister bekend akkoord te zullen gaan met het verzoek om uitstel en hij zou derhalve de leden van het parlement hierover informeren.

Share this page:
« Back
Back to Top