Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Begroting gezondheidszorg Sint Maarten met 4 miljoen overschreden


VRIJDAG, 28 OKTOBER 2011
PHILIPSBURG — De regering van S9t. Maarten heeft haar begroting voor gezondheidszorg al met bijna 4 miljoen gulden overschreden. Deze informatie is verstrekt door de minister van Volksgezondheid Cornelius de Weever tijdens een vergadering van de Centrale Commissie van de Staten, aangevraagd door de National Alliance om sociale zaken en medische zorg te bespreken.
De Weever heeft verklaard dat de regering 10.565.091 heeft begroot voor medische zorg dit jaar. Het is niet bekend of het om een bedrag in guldens of dollars gaat, maar aangenomen wordt dat het in guldens is. Een totaal van 14.204.610 is tot heden al uitgegeven. Dit houdt in dat het begrote bedrag al is overschreden. Volgens de minister kent de wet twee groepen aanvragers voor medische bijstand. Degenen met de Nederlandse nationaliteit en met een inkomen van minder dan 3758,30 gulden, en personen met een permanente verblijfsvergunning die minstens vijf jaar op het eiland hebben gewoond voor de aanvragen en hetzelfde inkomen genieten. Gebaseerd hierop komt niet iedereen met de Nederlandse identiteit of een permanente verblijfsvergunning in aanmerking voor bijstand. De minister heeft ook bekendgemaakt dat tussen januari en september van dit jaar, 135 personen voor de eerste keer een verzoek voor medische bijstand hebben ingediend. Het gaat om 56 mannen en 79 vrouwen. Een totaal van 104 aanvragers heeft de Nederlandse nationaliteit, en 31, allen ouder dan zestig, zijn geen Nederlander. Zestig personen van 60 jaar en ouder; 35 personen tussen de 45 en 39; twaalf personen tussen 35 en 44; 14 personen tussen 25 en 34 en 14 personen tussen 18 en 24 hebben een verzoek voor medische bijstand ingediend. Er zijn ondertussen maatregelen genomen om fraude in gratis medische bijstand te voorkomen.

Share this page:
« Back
Back to Top