Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Begroting 2014 St. Eustatius minimaal in balans

17 SEPTEMBER 2013

Oranjestad – De begroting van 2014 van Sint Eustatius is (minimaal) in evenwicht, zo laat het College financieel toezicht (Cft) weten in een brief aan het Bestuurscollege van Sint Eustatius.  ,,Samenvattend blijkt dat de ontwerpbegroting een aantal risico’s kent, maar tegelijkertijd constateert het Cft, mede naar aanleiding van de ambtelijke besprekingen, ook kansen in de begroting.

De door het Bestuurscollege ingediende ontwerpbegroting 2014 geeft het Cft voldoende vertrouwen dat de lasten de baten niet zullen overschrijden, waarmee wordt voldaan aan het criterium dat de begroting (minimaal) in evenwicht is”, zo schrijft het Cft.  Het aantal risico’s dat de begroting kent, zijn volgens het Cft in de eerste plaats de consequenties voor het openbaar lichaam van de cao-onderhandelingen voor overheidspersoneel die momenteel gevoerd worden tussen de Rijksdienst Caribisch Nederland en het personeel.

Daarnaast doelt het Cft op de nog onzekere dividendopbrengsten van Statia Utility, aangezien het dividendbeleid nog niet is vastgesteld. ,,Daarnaast adviseert het Cft Sint Eustatius de meerjarige bijzondere uitkering van 495.000 dollar, opgenomen in het kader van een landbouwproject, uit de begroting te verwijderen, zolang de afspraken met ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie hierover niet vastliggen.”

Het Cft prijst het feit dat de personeelsdossiers veel beter op orde zijn dan enige tijd geleden. ,,Het Cft heeft bij u ter plekke inzicht gekregen in de personeelslasten, een grote kostenpost in uw begroting. Er wordt hard gewerkt aan de volledigheid en juistheid van de dossiers en daarmee de in de begroting opgenomen personeelslasten.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top