Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Basisverzekering ziektekostenpremie Curacaose gepensioneerden kan omlaag

DINSDAG, 08 OKTOBER 2013

WILLEMSTAD — De premie voor de basisverzekering ziektekosten (bvz) die gepensioneerden moeten betalen kan per 1 januari omlaag. Dit heeft Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) gisteren aangegeven. Op dit moment liggen er volgens de minister twee scenario’s op tafel. Beide scenario’s gaan uit van een verlaging van de premie die gepensioneerde moeten betalen.

De twee scenario’s waar Jardim gisteren melding van maakte gaan uit van een directe band tussen de premie die werkenden én gepensioneerden moeten betalen. Werkende niet-gepensioneerden moeten op dit moment een premie van 3 procent van hun salaris betalen, werkgevers betalen op hun beurt 9 procent. Gepensioneerden betalen 10 procent van hun inkomen.

Scenario 1 gaat ervan uit dat werkenden 1 procent extra gaan betalen (3 in plaats van 4 procent). Hierdoor zal de premie voor gepensioneerden met 3,5 procent verlaagd kunnen worden (6,5 procent in plaats van 10 procent). Scenario 2 houdt in dat de premie voor werkenden niet wordt aangepast. De overheid heeft dan volgens Jardim toch ook nog de nodige ruimte om de premie voor gepensioneerden met 1,3 procent te verlagen.

Jardim reageerde hiermee op vragen die door onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang waren gesteld. Zij haalde wederom fel uit naar de regering en stelde dat gepensioneerden te zwaar belast worden door de regering in een poging om de begroting kloppend te laten worden. Maar volgens de Financiën-minister heeft de regering weldegelijk aandacht voor de positie van gepensioneerden op het eiland.

De minister ging ook in op de prognoses van de besparingen, waarop de regering hoopte, die de bvz zouden opleveren. De prognose van een besparing van 20 miljoen gulden op marges van importeurs is gerealiseerd. Bij het samenvoegen van de bestaande zorgpakketten is er sprake van een potentiële meevaller, aldus Jardim. Er werd rekening gehouden met een besparing van 21 miljoen gulden, maar de regering houdt nu rekening met een besparing van 21 tot 39 miljoen gulden.

Maar aan de andere kant maakte de minister melding van een gat van 21 miljoen gulden in de prognoses van de totale besparingen die de bvz had moeten teweegbrengen. Er was rekening gehouden met een totale besparing van 76 miljoen, maar de prognoses gaan uit van een besparing van maar 55 miljoen. Aanleiding voor de regering om met allerlei extra acties te komen om dit gat te overbruggen. Centraal in deze acties staat dat mensen die hun premie moeten betalen deze ook daadwerkelijk gaan betalen.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top