Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

AZV en Huisartsenvereniging Aruba tekenen nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor 2013-2014

ZATERDAG, 13 OKTOBER 2012

ORANJESTAD — Nationale ziektekostenverzekeraar AZV en Huisartsenvereniging Aruba (Hava) hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend voor de jaren 2013-2014. Daarbij is onder andere afgesproken om de huisartsenpraktijken verder te verkleinen tot 2475 verzekerde patiënten.

De verkleining van de praktijken moet gaan in combinatie met een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening door de huisartsen. Ook zegt AZV toe om de gemaakte afspraken beter te controleren. Om te komen tot kleinere praktijken, wordt de groei hiervan gestimuleerd, grote praktijken afgebouwd en moeten er dus meer nieuwe huisartsen naar Aruba komen. AZV en Hava hebben ook afspraken gemaakt over de vestiging van nieuwe praktijken zodat er een betere spreiding komt van huisartsen. Verder zijn ze het eens over de uitbreiding van het aantal praktijkondersteuners. Daardoor kunnen de huisartsen meer tijd aan patiëntenzorg besteden en beter bereikbaar zijn tijdens spreekuren, maar ook daarbuiten.

De partijen hebben ook afgesproken dat alle huisartsen gebruik gaan maken van hetzelfde informatiesysteem (Promedico). Op die manier, zegt AZV, kunnen gegevens sneller en op dezelfde wijze worden vastgelegd en zijn ze uitwisselbaar. Bovendien kunnen praktijken en hun aantallen patiënten beter met elkaar vergeleken worden.

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst, die de overeenkomst van november 2009 vervangt, is al goedgekeurd door de leden van de huisartsenvereniging.

Share this page:
« Back
Back to Top