Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

AZV Aruba minder in het rood dankzij premieverhoging

ZATERDAG, 05 MEI 2012

ORANJESTAD — Nationale zorgverzekeraar AZV heeft 2011 met een aanzienlijk lager tekort (7,7 miljoen florin) afgesloten dan voorgaande jaren. Dat komt vooral omdat er meer premie – bijna 10 miljoen florin meer – binnen kwam dan waarop was gerekend. Volgens de zorgverzekeraar is dat een direct gevolg van de verhoging van de AZV-premie van 9,5 naar 11,5 procent per 1 januari vorig jaar.

De verhoogde premieopbrengsten zijn namelijk niet zozeer te danken aan meer verzekerden. Dat aantal nam slechts met 1,4 procent toe naar gemiddeld 99.619.

Deze financiële resultaten zijn te lezen in de jaarrekening van AZV die onlangs is aangeboden aan de minister van Volksgezondheid en Sport. Door het lagere tekort hoeft de overheid veel minder bij te dragen vergeleken met voorgaande jaren. De zorgverzekeraar ging zelf nog uit van een bijdrage van 130 miljoen florin op basis van een kaderbrief van de minister aan de zorgverzekeraar.

Uiteindelijk werd in de Landsbegroting van 2011 een lager bedrag van 115 miljoen florin opgenomen voor AZV. Dat bedrag is vergeleken met 2010 fors minder, toen de overheid (inclusief de dekking van het tekort) nog 161 miljoen florin moest bijdragen aan de zorgverzekeraar. Over 2011 werd het totale Landsbedrag overigens 122,7 miljoen florin: de begrote 115 miljoen florin plus de dekking van de 7,7 miljoen florin exploitatietekort. Deze dekking is nodig omdat in de wet staat dat de overheid verplicht opdraait voor de tekorten van AZV.

Kosten

AZV probeert al jaren de stijgende zorgkosten in toom te houden. In 2011 stegen deze kosten ten opzichte van voorgaande jaren met 3,7 procent naar 342,7 miljoen florin. Dat is meer dan de minister van Volksgezondheid als doel had gesteld. Hij ging daarbij uit van een groei van 1 procent van de zorgkosten. Volgens zorgverzekeraar bleek dat ‘te ambitieus’. Wel een pluspunt is dat AZV op eigen kosten 7,5 procent wist te besparen en er in 2011 ‘maar’ 16,2 miljoen florin werd uitgegeven. Een belangrijke kostenbesparing waren de gebouwen. Twee locaties werden samengevoegd en ondergebracht in één huurpand in de Rumbastraat. De vaste kosten voor huisvesting namen vorig jaar daardoor af met 40 procent (1,1 miljoen florin).

De stijging van de zorgkosten kwam vorig jaar onder meer doordat er hogere kosten waren voor zorg in het buitenland. Het gaat om ongeveer 8,7 miljoen florin meer (totaal 34,9 miljoen). AZV had eigenlijk 26,2 miljoen florin hiervoor begroot. Het probleem is dat deze kosten voor een aanzienlijk deel via schatting zijn bepaald en de zorgverzekeraar constateert nu dus dat deze schatting te laag is geweest. Daarbij heeft AZV momenteel ‘zeer beperkte invloed op de frequentie en tijdigheid van ingediende declaraties’ vanuit het buitenland. Verder stelt de zorgverzekeraar dat ze nagenoeg geen invloed heeft op het aantal medische uitzendingen: “Een onafhankelijke commissie beoordeelt ieder verzoek voor uitzending en gaat hierbij na of sprake is van noodzaak tot uitzending naar het buitenland.”

Share this page:
« Back
Back to Top