Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Arubaanse Staten nemen wet reparatietoeslag aan

ZATERDAG, 17 AUGUSTUS 2013

ORANJESTAD — Het parlement heeft unaniem gestemd voor de verhoging van de reparatietoeslag. Dat betekent dat mensen met inkomens tot 2500 florin per maand en gepensioneerden met een lage uitkering, erop vooruit gaan. De regering wil de koopkracht van deze groepen verbeteren.

De verhogingen worden per september van kracht.

Onder de huidige regeling van de reparatietoeslag ontvangen personen met een AOV-uitkering een toeslag van 50 florin per maand. Wie echter neveninkomsten heeft, komt niet in aanmerking voor de verhoging van 50 florin (100 florin in totaal). Tot deze groep behoren ook personen die een mager pensioen ontvangen van hun laatste werkgever. De AVP-fractie stelde dit in de eerste debatronde aan de orde en diende een amendement in. De regering paste haar wet hierop aan. Nu krijgen ook personen met een AOV-uitkering en neveninkomsten (zoals pensioen werkgever, maar ook inkomsten uit andere bronnen) waarvan het bedrag tezamen niet hoger is dan 1057 forin per maand, 100 florin aan reparatietoeslag.

De wet, inclusief de nieuwe wijzigingen en het amendement, werd gisteren met 14 stemmen aangenomen. Die waren afkomstig van de AVP-fractie (12), MEP (1) en onafhankelijk lid Mervin Wyatt-Ras. De overige Statenleden waren afwezig bij de stemming. Evelyn Wever-Croes hield een toespraak en ging ook in op de initiatiefwet van haar partij MEP voor afschaffing van belasting op het AOV-pensioen. Dit voorstel werd onderwerp van discussie omdat de oppositiepartij beweert dat het voorstel al in 2010 is opgesteld en ingediend, maar nooit door de Staten is geagendeerd.

Stempel

De AVP-fractie vroeg het wetsvoorstel vervolgens op bij de Staten, maar daar bleek het niet te zijn ingediend. MEP-leider Wever kwam gisteren met een kopie en dat was volgens haar het bewijs dat de initiatiefwet wel degelijk was ingediend. Dat daarop niet de stempel staat zoals gebruikelijk is bij het inboeken van stukken door het parlement, kan Wever niet verklaren. Ze sluit zich dan ook aan bij AVP-fractieleider Rene Herdé die oproept tot een onderzoek hiernaar. Want Wever zegt dat MEP in vier jaar tijd nog twee initiatiefwetten heeft ingediend, maar ook die zijn nooit op de agenda van het parlement gekomen voor behandeling. Waarom op die twee wetsvoorstellen wel een stempel van het parlement staat en het wetsvoorstel van de belastingafschaffing op AOV geen stempel bevat, dat moest Statenvoorzitter Paul Croes (AVP) maar verklaren, aldus de MEP-leider. Paul Croes stond er gisteren echter op dat hij noch iemand anders van de Staten de initiatiefwet heeft gekregen, anders had op de kopie die Wever gisteren indiende, wel een stempel gestaan.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top