Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Arubaanse regering te laat met jaarrekening

WOENSDAG, 21 AUGUSTUS 2013

ORANJESTAD — De Algemene Rekenkamer heeft gisteren haar onderzoeksrapport bij het parlement ingediend naar de verbetering van het financieel beheer van de overheid. Er is wat vooruitgang, is haar conclusie, maar ook blijkt dat de regering de jaarrekening niet op tijd, dus voor 1 september, bij het parlement kan indienen. Dat vindt ze jammer, omdat vorig jaar juist zoveel moeite is gedaan om de achterstanden weg te werken.

Het hele rapport is gepubliceerd op www.overheid.aw. Het gaat om het onderzoek dat de Rekenkamer in de periode maart tot en met 20 juni van dit jaar heeft gedaan om te kijken of het financieel beheer bij de overheid is verbeterd. In haar bevindingen is ze nu echter een stuk minder positief dan vorig jaar. Immers kon Aruba dankzij een grote inhaalslag, waar regering, parlement en Rekenkamer samen de schouders onder zetten, voor het eerst in zijn geschiedenis als land terug tot aan 1961, de achterstallige jaarrekeningen samenstellen en aftikken. Ofwel een achterstand van meer dan 60 jaar was weggewerkt.

Dit jaar blijkt het dus weer de andere kant op te gaan. Daarover zegt de Rekenkamer: “De Algemene Rekenkamer is van mening dat achterstanden in het afleggen van verantwoording door de regering niet meer acceptabel zijn. Het tijdig afleggen van verantwoording door de regering aan de Staten is een belangrijk aspect van een goed financieel beheer en deugdelijkheid van bestuur. Het is aan te raden dat de Staten dit van de regering verwachten.”

De Rekenkamer benadrukt nogmaals waarom een goed functionerend financieel beheer nodig is. Op die manier is er op tijd betrouwbare informatie beschikbaar, waardoor regering, parlement en andere gebruikers hun taken op een ‘efficiënte’ manier kunnen uitvoeren. “Het lang uitblijven van een goed functionerend financieel beheer bij het Land tast de informatiepositie van zowel de Staten als die van de regering aan. Tevens kan een falend financieel beheer negatieve gevolgen hebben voor de uitoefening van de controletaak (het budgetrecht) van de Staten en de uitvoering van het voorgenomen beleid door de regering.”

Het wegwerken vorig jaar van de achterstand in jaarrekeningen was overigens één van de projecten om het financieel beheer van de overheid te verbeteren. De Rekenkamer is wel positief dat er sindsdien voorgang is geboekt. Maar er zijn dus ook vertragingen en die worden vooral veroorzaakt door gebrek aan afstemming van prioriteiten door het bestuur (regering).

Reactie regering

Zoals gebruikelijk bij dit soort onderzoeken vraagt de Rekenkamer ook om een reactie van de regering. De minister van Financiën heeft gereageerd, namelijk dat hij de inhoud van dit onderzoek en de aanbevelingen waardeert. En dat verbetering van het financieel beheer een groot en complex proces is, maar wel de komende jaren hoge prioriteit heeft bij de regering. “Maar de minister geeft echter niet aan op welke wijze hij met de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer zal omgaan”, vindt de Rekenkamer. Zij zou dan ook graag het volgende van de minister willen: ‘een gestructureerde planning met ambitieuze mijlpalen met de overweging een trekker aan te wijzen die de voortgang namens de minister dient te coördineren en monitoren’.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top