Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Arubaanse politiebond stelt ultimatum tot 24 september

VRIJDAG, 30 AUGUSTUS 2013

ORANJESTAD — Politievakbond SPA heeft afgelopen dinsdag een urgente brief aan de politietop en verantwoordelijke ministers gestuurd in verband met achterstallige betaling van overwerk in de periode 2011 tot medio vorig jaar. Volgens vakbondsleider Angelo Davelaar krijgt ongeveer 85 procent van het personeel nog ‘enkele miljoenen’ aan overwerkvergoeding.

De overheid heeft tot 24 september de tijd. Wanneer niet op tijd wordt betaald, dan gaat SPA met haar leden in overleg en worden acties niet uitgesloten. “Iedereen is op de hoogte”, zegt Davelaar vanochtend tegen Amigoe. De brief van de vakbond is namelijk op 27 augustus verstuurd naar de minister van Financiën, Justitie, Algemene Zaken en de korpschef. “Maar tot nu toe geen enkele reactie.”

Reorganisatie KPA

Vorige week vrijdag kwamen vakbondsleden in de zaal van de Politie Ontspanningsvereniging Aruba (Pova) bijeen om over de problematiek te praten. De zaal was volgens de vakbondsleider ‘redelijk vol’. Davelaar legt uit: “In 2011 is een inrichtingsplan in werking getreden. Het gevolg was een nieuwe bezoldigingsregeling voor ongeveer 90 procent van het korps.” De reorganisatie van het korps hield onder meer in dat het oude rangenstelsel deels terugkwam en dat afdelingen centraler zijn gaan werken. Zo werden rechercheafdelingen, destijds verspreid over de verschillende districten, samengevoegd en onder verantwoordelijkheid gezet van een commissaris belast met recherche.

Bij de reorganisatie kreeg een groot deel van de KPA-medewerkers dus ook de toezegging van een nieuwe bezoldiging (salaris). Het duurde echter tot medio 2012 voordat de betrokken medewerkers een officieel Landsbesluit hadden en het nieuwe salaris op hun rekening gestort kregen. Toen werd ook met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 het salaris verrekend. Alleen, zo legt de vakbondsleider uit, bij die verrekening werd geen rekening gehouden met de overwerkvergoeding. Het overwerk in de betreffende periode is dus wel uitbetaald, alleen moeten de agenten meer krijgen voor hun overwerk vanwege de nieuwe salarisberekening. Wat het exacte bedrag is dat agenten nog tegoed hebben, dat weet Davelaar niet. “Dat zijn ook hele persoonlijke dingen, want dan moet je weten hoeveel iemand precies verdient en heeft overgewerkt. Maar het gaat in ieder geval om een paar miljoen, denk ik.

Druk

Het probleem speelt dus al een hele tijd. Volgens Davelaar zijn de aankomende parlementsverkiezingen het moment bij uitstek om nu extra druk te zetten. De vakbondsleider zegt dat er onder de agenten best ‘actiebereidheid’ is wanneer er geen oplossing komt voor dit langlopende conflict.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top