As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Arubaanse Justitie-minister Dowers: Verbeteringen KIA langzaam maar zeker

VRIJDAG, 27 JULI 2012

ORANJESTAD — Er is niet genoeg geld om in één keer de benodigde veranderingen aan te brengen in de gevangenis. Maar faciliteiten verbeteren stukje bij beetje. Dit zegt Justitie-minister Arthur Dowers (AVP) in reactie op het kort geding dat gevangenen van Korrektie Instituut Aruba (KIA) hebben aangespannen tegen de overheid. Inmiddels wordt binnen KIA de laatste hand gelegd aan een nieuw detentiecentrum voor dakloze verslaafden die onder curatele zijn geplaatst.

Volgens Dowers is er niet genoeg geld om alle gewenste veranderingen aan de faciliteiten van KIA binnen korte tijd aan te brengen. “Maar de werkzaamheden gaan door en elke dag worden stappen in de goede richting gezet.” Zo is aan het management team van KIA deze week een derde persoon toegevoegd en werd recentelijk een psycholoog aangenomen bij wie de gevangenen voortaan terecht kunnen. Bovendien wordt er gewerkt aan opleiden van en aantrekken van bewaarders, het aantrekken van sociale werkers en het creëren van acceptabele mogelijkheden voor recreatie en afleiding voor de gevangenen”, aldus Dowers. “In KIA mag geen sprake zijn van onacceptabele of onmenselijke omstandigheden.”

‘Dak al gerepareerd’

De gevangenen willen volgens Dowers een kort geding aanspannen omdat, ondanks dat het dak van KIA is gerepareerd, er nog altijd regenwater de cellen binnen zou stromen. De gedetineerden staan volgens de minister volledig overigens in hun recht om naar de rechter toe te stappen als zij vinden dat iets niet naar behoren is. Hij wijst er echter op dat de vorige keer dat zij naar de rechter stapten – vorig jaar ook vanwege regenwater en omdat er drie gevangenen in één cel werden opgesloten – de rechter stelde dat de omstandigheden in KIA acceptabel zijn.

Advocaat John Zara, die een aantal gedetineerden vertegenwoordigt, laat weten dat het kort geding van de groep gedetineerden ‘ergens in augustus’ wordt behandeld. Een precieze datum kon hij Amigoe echter niet geven. Volgens de gedetineerden is er nog altijd overlast door regenmater, ondanks een vonnis van het Hof begin vorig jaar om ervoor te zorgen dat dit binnen zes maanden zou worden verholpen. De groep gedetineerden die Zara vertegenwoordigt wil bovendien net als vorig jaar dat het Hof beslist dat voortaan minder dan drie gedetineerden in cel worden vastgehouden. Als de rechter niet aan de eisen van de gedetineerden kan voldaan, dan moeten ze naar huis worden gestuurd, meent Zara. Rossi Marchena, de advocaat die het nieuwe kort geding namens een andere groep gedetineerden als eerste indiende, was nog niet bereikbaar voor commentaar.

Detentiecentrum

De bewindsman bracht dinsdag een bezoek aan het zogeheten Choller Detentiecentrum in KIA. Deze faciliteit wordt momenteel gerenoveerd, het is de bedoeling dat hier 25 dakloze verslaafden worden opgenomen die door het Openbaar Ministerie (OM) onder curatele zijn gesteld, met als doel dat zij hier worden voorbereid op herintreding in de maatschappij. Dit project is een samenwerking tussen Directie Volksgezondheid en het OM. Bovenden worden in dezelfde faciliteiten 25 dakloze verslaafden geplaatst die in aanraking met justitie zijn geweest. De renovatie van het Choller Detentiecentrum kost 1 miljoen florin. Volgens Dowers voldoen faciliteiten aan de eisen van het Europese Comité ter voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van de Raad van Europa (CPT).

Share this page:
« Back
Back to Top