Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Arubaanse douane formeel losgekoppeld van Belastingdienst

DINSDAG, 09 JULI 2013

ORANJESTAD — Het parlement keurde onlangs met terugwerkende kracht de wet goed waardoor de douane en de belastingdienst twee aparte overheidsdiensten worden.

Hiermee is invulling gegeven aan een al jarenlange wens van de douane. De regering geeft als reden aan dat door deze loskoppeling het innen verbetert. Het gaat om het innen van onder meer belastingen en premies door de belastingdienst enerzijds en het innen van invoerrechten en accijnzen door de douane anderzijds.

Al vorig jaar werd bekend dat de overkoepelende Directie der Belastingen, waaronder beide diensten toen vielen, per januari van dit jaar zou worden opgeheven. De wet liet nog even op zich wachten, waardoor nu pas formeel en met terugwerkende kracht de douane en belastingdienst sinds 1 januari op eigen benen staan. De overheiddiensten heten nu op papier Departement der Belastingen (Departamento di Impuesto) en Departement der Invoerrechten en Accijnzen (Departamento di Aduana). Beide departementen vallen direct onder de minister van Financiën. De naam waaronder iedereen de diensten kent, Siad (Servico di Impuesto y Aduana), is dus met deze wet komen te vervallen. In de communicatie (zoals belastingpapieren) wordt Siad nog steeds gebruikt en ook de website heet nog www.siad.aw. Wanneer dit gaat veranderen, daarover heeft Amigoe nog geen informatie gekregen.

Management

Een andere verandering betreft bovendien het management. Beide nieuwe departementen krijgen een Algemeen Directeur, die bestaat uit een driekoppig team. De functie van directeur van de voorheen overkoepelende Directie der Belastingen vervalt en het personeel is overgeplaatst. Deze werknemers zijn, zo schrijft de regering in de toelichting op de wet, ‘grotendeels’ bij de belastingdienst geplaatst. In deze toelichting schrijft de regering ook dat de loskoppeling geen financiële gevolgen heeft voor de staatskas.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top