Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

‘Aruba nog niet klaar voor BIG-registratie’

DINSDAG, 08 MEI 2012

ORANJESTAD — Vanwege de Week van de Verpleging vond gisteren een symposium plaats over het BIG-registratiesysteem en de invoering daarvan op Aruba. Het Nederlandse register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van zorgverleners en stelt bepaalde eisen. Zowel ziekenhuisdirecteur Jaime Falconi als de voorzitter van verplegerorganisatie Odea, Sharlyn Tromp-Farro, zijn te spreken over de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), maar stellen dat Aruba er nog niet klaar voor is.

Falconi was één van de sprekers op het symposium in Holiday Inn. Amigoe sprak eerder die dag met Farro en Falconi over BIG en wat de invoering hiervan voor Aruba betekent. Falconi denkt dat de BIG-registratie hier ook nodig is. Deze is namelijk ingesteld om de kwaliteit te waarborgen voor de patiënt en stelt bepaalde eisen waaraan artsen moeten voldoen. Op Aruba is echter het probleem dat er geen inspecteur van de Volksgezondheid is, zegt hij. “Dus wie gaat het bewaken?” Hij stelt dat de regels voor een deel door de medici zelf gehandhaafd moeten worden, maar dat op Aruba veel mensen niet naar voren komen met klachten omdat ze bang zijn om voor klokkenluider te worden aangezien. “Je bent voorzichtig en je doet het niet, maar het is niet zo dat er geen klachten zijn.” De directeur is dan ook van mening dat de BIG-wet kan helpen dit op een ‘zakelijke manier’ te regelen.

Geen studiefinanciering

Aan de andere kant brengt de invoering van deze wet ook problemen met zich mee waarvoor goede afspraken gemaakt moeten worden, gaat Falconi verder. Hij haalt alle Arubanen aan die in Zuid-Amerika medicijnen studeren. Deze voldoen straks niet aan de BIG waardoor ze niet op Aruba zouden kunnen werken. Iets om over na te denken, aldus de directeur. In dit geval zouden Arubanen die in Zuid-Amerika medicijnen gaan studeren dan ook geen studietoelage meer moeten krijgen, geeft Falconi als voorbeeld. Daarnaast heeft hij een probleem met het verschil per land in de basisopleiding voor huisarts. In Nederland studeert iemand namelijk minimaal negen jaar voor huisarts, in Zuid-Amerika vijf of zes. Dit zijn slechts enkele aspecten om over na te denken, zo maakt hij duidelijk. Iets wat hij later die avond tijdens het symposium naar voren zou brengen.

Farro, voorzitter van Odea (Organisashon di Enfermeronan di Aruba) stelt ook dat de wet goed is, maar dat deze nog veel ‘gaten’ kent. “Wie zijn uitgesloten, wie mag er wel in, de bedragen, de boetes, de procedure, de kosten die er bij komen kijken om de wet te introduceren.” Onder meer hierover wordt nog onderhandeld, vertelt ze. De voorzitter is het ermee eens dat er een registratiesysteem moet komen. “Om alle zorgverleners uit te sluiten, die zonder diploma rondlopen en waarop we nu geen invloed hebben.” Aan de andere kant stelt ze ook dat patiënten meer verantwoordelijkheid moeten nemen door te controleren of een arts wel bekwaam is. Ze zegt dat de samenleving dan ook meer ‘opgeleid’ moet worden om na te gaan door wie ze zich laten behandelen.

Vraagtekens

Advocaat Lincoln Gomez stuurde vorig jaar augustus een open brief aan Volksgezondheid-minister Richard Visser (AVP) waarin hij vraagtekens plaatste bij het BIG-beleid van AZV en de regering. AZV hanteert namelijk BIG voor artsen die hier willen werken en een contract bij de zorgverzekeraar willen. Maar ondertussen worden patiënten voor grote ingrepen wel naar Colombia gestuurd, waar de artsen niet aan BIG voldoen, aldus de advocaat toen. Hij vond dat het ook tijd werd dat scholen als Harvard Medical School, Universidad Autónoma del Estado de México en University of Miami door de Arubaanse wetgeving geaccrediteerd werden. Iets waartoe de minister van Volksgezondheid bevoegd is, aldus Gomez.

Share this page:
« Back
Back to Top