Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

‘Aparte Inspectie Gezondheidszorg Aruba mogelijk pas volgend jaar’


DONDERDAG, 10 NOVEMBER 2011
ORANJESTAD — Hoewel de wetgeving ervoor zo goed als klaar is, wordt de Inspectie voor de Gezondheidszorg mogelijk pas volgend jaar in werking gesteld. Dit zegt Wilmer Salazar, lid van het managementteam van Directie Volksgezondheid. Een voorlichtingscampagne over hoe patiënten klachten kunnen indienen tegen artsen en specialisten staat gepland nog voor eind van dit jaar. De huidige klachtenprocedure noemt Salazar traag, mede omdat artsen en specialisten niet snel genoeg gegevens vrijgeven.
De bedoeling is dat de Inspectie van de Gezondheidszorg gaat bestaan uit een inspecteur, een jurist en ondersteunend personeel. “Op dit moment voert Directie Volksgezondheid de taken van de Inspectie uit. Daar willen we vanaf. We willen een duidelijke scheiding hebben zodat niet de kans of zelfs de indruk bestaat dat artsen en specialisten die verkeerd hebben gehandeld, worden beschermd. Dat is overigens al niet het geval. Zelf scheid ik elke mogelijke vriendschap met de betreffende arts of specialist van mijn oordeel over wat er al dan niet is gebeurd”, zo verzekert Salazar.
De huidige procedure, die als eindpunt het medische tuchtcollege op Curaçao heeft, is traag geeft hij toe. “Dat heeft aan de ene kant te maken met het onderzoek zelf. We zien het als onze taak om gevallen tot op de bodem uit te zoeken. Dat kan een paar weken, maar ook meerdere maanden duren.” Daarnaast is het ook zo dat Directie Volksgezondheid niet altijd even snel de documentatie over een geval in handen krijgt van de artsen en specialisten. “Als toezichthouder kunnen we deze documenten opeisen. Daarnaast is het ook van belang dat de versie van het verhaal van de beschuldigde arts of specialist wordt gehoord. In de praktijk is het echter zo dat ze daar niet zo snel mee zijn. Overigens maak ik daaruit niet op dat het opzet van hun kant is. We sturen uiterlijk drie brieven met het verzoek de gegevens te geven. Als dit daarna nog niet wordt aangeleverd, dan gaat de zaak alsnog naar de medische tuchtraad.”
Een andere kwestie is dat patiënten of nabestaanden de weg naar Volksgezondheid voor klachten, niet goed weten. Salazar zegt dat eerder dit jaar via krantenartikelen informatie hierover is gegeven. “Maar het is de bedoeling dat eind van dit jaar die informatie nogmaals wordt overgebracht aan de bevolking met een voorlichtingscampagne”, aldus Salazar.
De vaste Statencommissie Welzijn, Gezin, Jeugd en Volksgezondheid liet eerder dit jaar weten dat de Inspectie een grotere rol moet vervullen in de klachtenprocedure voor patiënten, mede door het verstrekken van informatie en vooral het wegnemen van twijfels over de integriteit van de Inspectie en angst voor mogelijke represailles van artsen of het ziekenhuis. Minister Richard Visser (AVP) van Volksgezondheid en Sport had november vorig jaar aangekondigd dat er een inspectie zou komen die klachten van patiënten over mogelijk foutief handelen van artsen en specialisten ‘onafhankelijk en neutraal’ aan zou pakken. Een groot deel van de wetgeving zou, toen de werkgroep die hierover ging werd opgericht in april 2010, al klaar zijn geweest. Toch is de onafhankelijke inspectiedienst er nog steeds niet.
Eerder dit jaar riep het Horacio Oduber Hospitaal een patiëntenraad in het leven die de belangen van de patiënten binnen het ziekenhuis zou behartigen. Het behartigen van klachten tegen medici zit daar echter niet bij inbegrepen.

Share this page:
« Back
Back to Top