Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

AOV-uitbetalingen op andere locatie niet langer toegestaan in Suriname

27/08/2013

Paramaribo – Het Algemeen Oudedagsvoorzieningfonds (AOV) zal er strenger op toezien dat seniorenburgers hun aov-gelden in hun aangewezen ressort ophalen. Per 1 september zal het fonds niet langer toestaan dat oudjes hun geld op een andere locatie dan de letter die op de kaart is aangebracht in ontvangst nemen. Op de kaarten is al een letter aangebracht die het ressort aangeeft waar deAOV’er het geld in ontvangst moet nemen. Desondanks merkt het kantoor op dat oudjes op een hun gunstige plek willen ontvangen.

Onderdirecteur van het fonds, Urmie van Kallen, benadrukt dat het niet om een nieuwe maatregel gaat maar slechts een herinnering is voor de aov-genietenden om zich te houden aan de letter op hun kaart.

Volgens van Kallen mogen de oudjes niet uitwijken naar een ander gebied. Ze merkt op dat het te vaak voorkomt dat senioren hun financiën bij een andere betaalpost ophalen. Van Kallen typeert dit als een betere service naar de seniorenburgers toe, waardoor ze op tijd hun geld kunnen ontvangen.

Met uitzondering van het achterland, waar er een ander betaalsysteem wordt gehanteerd, komt het in alle districten voor dat oudjes uitwijken. Ruim 30.000 seniorenburgers ontvangen maandelijks de uitkering van SRD 525. Bij het aantreden van de regering Bouterse-Ameerali is het bedrag tot tweemaal toe verhoogd. Van SRD 375 is het bedrag opgetrokken naar SRD 450 en daarna is het verhoogd naar het huidige bedrag.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top