Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

AOV-premie stijgt met 2 procent op Curaçao

DINSDAG, 17 APRIL 2012

WILLEMSTAD — De coalitiepartners hebben gisteren een conceptakkoord bereikt over het AOV-pensioen. Volgens het conceptakkoord gaat de AOV-premie met ingang van volgend jaar met 2 procent omhoog. De pensioenleeftijd gaat in 2015 naar 65 jaar. Personen die op 1 januari van dit jaar 58 of ouder zijn, worden ontzien.

Minister Hensley Koeiman van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (MAN) heeft gisteren intensief overleg gevoerd over de AOV met de fractievoorzitters van de drie regeringspartijen in de Staten. Het akkoord is gebaseerd op het aangepaste advies voor de herstructurering van het AOV-fonds. Dat is gedateerd op 21 maart en is tot stand gekomen met medewerking van een ambtelijk werkgroep.

Pensioen

Voor werknemers die besluiten eerder te stoppen met werken geldt een tijdelijke overgangsregeling. Personen van 56 en 57 jaar krijgen de mogelijkheid om toch met 60 jaar met pensioen te gaan. Degenen die hiervan gebruikmaken ontvangen een korting op de AOV-uitkering. Deze korting scheelt 6 procent per jaar dat ze eerder stoppen. Deze overgangsregeling geldt twee jaar.

De hoogte van de uitkering blijft gelijk. Gepensioneerden ontvangen maandelijks 834 gulden. Met kerst komt daar nog eens 834 gulden bij. Personen die slechts van een AOV-pensioen moeten rondkomen krijgen een aanvulling van het land tot 1000 gulden per maand. Deze aanvulling van 166 gulden wordt niet uit het AOV-fonds betaald, maar wordt begroot op de landsbegroting.

De AOV-premie stijgt met 2 procent. Deze verhoging gaat in per 2013. Het is onduidelijk wie deze stijging gaat dragen. De coalitiepartners zijn nog niet tot een verdeling gekomen. Een mogelijk scenario is 1 procent voor de werkgever en 1 procent voor de werknemer. De premie bedraagt nu 13 procent. Dat wordt dus 15 procent. De verhoging heeft volgens het advies geen significante invloed op de koopkracht, economische groei en de beteugeling van de inflatie.

Gezond

Het effect van deze aanvullende maatregelen zullen pas over drie jaar te zien zijn. De eerste drie jaar zal het AOV-fonds nog steeds tekorten vertonen. Rond 2020 zal het fonds weer gezond zijn. Momenteel kampt het fonds met een tekort van ruim 100 miljoen gulden.

Share this page:
« Back
Back to Top