Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Anti-corruptiewet nog niet van kracht in Suriname

30/07/2013

Paramaribo – De deadline om de Anti-corruptiewet aan het parlement aan te bieden is al drie maanden verstreken. ‘s Lands eerste burger, Desi Bouterse, had vorig jaar aan De Nationale Assemblee beloofd dat die wet er uiterlijk binnen de eerste drie maanden van dit jaar zou zijn.

Moeilijk

“De president heeft een deadline gegeven omdat die wet nog niet af was. Maar laten wij niet doen alsof het een gemakkelijke zaak is. Er moet goede consensus worden bereikt met alle partners. Internationale regelgeving moet ook mee worden genomen. Het is geen gemakkelijke wet”, benadrukt NDP-parlementariër André Misiekaba, vicefractievoorzitter van de Mega Combinatie in het parlement. Zonder een natrap te willen geven aan de vorige regering, wijst hij erop dat de wet toen ook niet voor niemendal is gestrand. “Wij moeten de handen gewoon in elkaar slaan en besluiten dat die wet belangrijk is voor ons land. Liever te laat dan nooit. Als die er komt is het al een hele stap vooruit. En ik mag u verzekeren dat die wet eraan komt”, voegt de volksvertegenwoordiger eraan toe.

Ondermijning

Hoofd pleitbezorger voor dit reglement DOE-parlementariër Carl Breeveld, heeft er allerminst begrip voor dat de deadline niet is gehaald. “Ik vind dat je mensen op hun woord moet kunnen geloven dat wat ze zeggen ook daadwerkelijk gedaan wordt. De president heeft gezegd eind eerste kwartaal 2013 en ik hield hem eraan. Dit (de overschreden deadline…red.) ondermijnt de eigen woorden die vrij duidelijk in DNA, aan de totale samenleving dus, zijn uitgesproken”, stelt hij fel. Zowel Breeveld als Misiekaba is het ermee eens dat er al voldoende wetten zijn om corruptie te bestrijden. Deze liggen echter verspreid. Bovendien bevat een centrale wet een stukje bescherming voor klokkenluiders, die bescherming ontbreekt nu nog. “Als iemand op dit moment iets aan het licht brengt is er geen bescherming voor deze persoon. Er kan dan rancuneus worden opgetreden tegen hem”, legt Misiekaba uit.

Probleempunten

Het parlement heeft vorige week een intensieve anticorruptie trainingssessie afgerond. De leden kregen daarbij inzage in hoe en waar er bederf rond staatgelden plaatsvindt. Organisaties als de Rekenkamer, Centrale Lands Accountantsdienst (Clad) en deskundigen van diverse ministeries belichtten diverse probleempunten. Zowel Misiekaba als Breeveld denkt dat vooral na zo een training er kamerbreed consensus is over de noodzaak van de wet. “Als die toch uitblijft van de zijde van de regering zal ik komen met een initiatiefwet die zeker ondersteund wordt door meerdere parlementariërs”, aldus Breeveld.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top