Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

AZV Aruba wil groter portfolio en kenniscentrum worden

MAANDAG, 07 MEI 2012

ORANJESTAD — In de vorig jaar opgestelde Strategienota en het Meerjarenplan staat dat AZV in 2013-2014 meer diensten wil gaan aanbieden. Zoals aanvullende ziektekostenverzekeringen, eventueel inclusief reisverzekeringen. Ook extra zorgvoorzieningen en optreden als tussenpersoon voor verzekeraars in de regio, noemt AZV als voorbeelden van uitbreiding van haar dienstenportfolio.

Dit staat te lezen in de jaarrekening van 2011. De Strategienota gaat over 2011- 2015, waarbij de projecten en activiteiten in het Meerjarenplan zijn opgenomen. Voor 2011-2012 wil AZV vooral de organisatie verder optimaliseren met als doel een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Dat moet overigens vooral het eigen personeel doen. Dat komt omdat in voorgaande jaren externe deskundigen met verbeteringsvoorstellen van de organisatie zijn bezig geweest, maar die bleken ‘onvoldoende’ rekening te houden met wat mogelijk is binnen de bestaande organisatie. Personeel krijgt nu dan ook trainingen om te kunnen mee veranderen en er is voortdurend aandacht voor de tevredenheid van de werknemers, zorgverleners en verzekerden over het werk en de dienstverlening van AZV.

Dit is vooral een intern proces, terwijl de plannen voor het komende jaar en de jaren erop ambitieuzer zijn. AZV wil meer diensten gaan aanbieden en ook de kwaliteit van zorg verbeteren. Naast het aanbieden van andere verzekeringen wenst de nationale zorgverzekeraar om bepaalde ‘backoffice’ en ‘broker’ activiteiten te gaan doen, vooral aan verzekeraars in de regio die verzekerden naar Aruba sturen voor medische behandeling. Het gaat dan met name om patiënten van de andere buureilanden, zoals Curaçao, Bonaire en St. Maarten.

AZV wil verder in haar portfolio zorgvoorzieningen onderbrengen en dan met name zorg voor bejaarden en gehandicapten in verzorgingsinstellingen. Ook het standaardiseren en breder toegankelijk maken van informatie (statistieken en analyses) over ontwikkelingen in de gezondheidszorg, staat op de verlanglijst. Net als het faciliteren – zelfs met geld – van projecten die te maken hebben met het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. AZV zou hierin graag samen willen werken met de (nog op te richten) Inspectie Gezondheidszorg en beroepsgroepen.

Voor het uitvoeren van een aantal van deze plannen moet AZV nog wel met de regering afstemmen. Onder andere, omdat het gevolgen heeft voor de bestaande wet- en regelgeving die daarvoor moet worden aangepast.

Kenniscentrum

Tot slot wil AZV vanaf 2015 uitgroeien naar een kenniscentrum voor ‘integrale aanpak van de gezondheidsbevordering’ van de Arubaanse bevolking. Dat wil de zorgverzekeraar niet alleen doen, maar ondersteund door een netwerk van samenwerkende organisaties.

Share this page:
« Back
Back to Top