Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Algemene Rekenkamer Aruba: Staten doen half werk

24 AUGUST 2013

Oranjestad – De Staten van Aruba geven meer aandacht aan de behandeling van de begroting, dan aan de behandeling van de jaarrekening van het land. ,,Hiermee geven de Staten impliciet het signaal af dat verantwoording voor hen minder belangrijk is dan de begroting en missen de Staten de kans om de ministers ter verantwoording te roepen. We hebben geconstateerd dat de behandeling van de jaarrekeningen van 1961 tot en met 2011 in de Staten nog niet heeft plaatsgevonden”, zo wordt geconstateerd door de Algemene Rekenkamer Aruba (ARA) die onderzoek deed naar de verdere verbetering van het financieel beheer van het land Aruba.

Was de jaarrekening 2011 overigens op tijd aangeboden, de jaarrekening van 2012 is weer te laat, zo constateert de ARA. De rekenkamer maakt zich zorgen over de ontwikkelingen, want ondanks toezeggingen van de minister van Financiën om prioriteit te stellen aan onder andere de comptabele wet- en regelgeving om zodoende tijdig de jaarrekening klaar te hebben, blijkt nu al dat er vertragingen zijn opgetreden.

Er is ook geen controle op het toegezegde traject en prioritering ontbreekt. Zo is er bijvoorbeeld een werkgroep Herziening Comptabiliteitsverordening ingesteld waarvan de werkzaamheden nu al vertraging hebben opgelopen en waar- van niet duidelijk is welke mijl- palen er gesteld zijn.  ,,De opgelopen vertraging bij het wetgevingstraject vertaalt zich verder in vertragingen bij de overige verbeteringstrajecten”, aldus de ARA.

Wat ook vertraging heeft opgelopen is het uitvoeren van het advies aan de minister om te komen tot een projectorganisatie die zorg moet dragen voor de optimalisatie van de subsidieverstrekking en het verantwoordingsproces hierin.

Wat wel goed loopt

De minister heeft in een reactie uitleg gegeven over de vertraging en aangegeven er alles aan te doen het proces voorspoedig te laten verlopen. Het verbeteringstraject Belastingdienst en Douane is in volle gang. Er heeft een ontkoppeling plaatsgevonden van de belastingdienst en de douane en de Directie der Belastingen is opgeheven. Maar, zo constateert ARA: ,,Deze verbetertrajecten hebben nog niet geleid tot volledig geïmplementeerde processen waardoor wij nog geen onderzoek hebben gedaan naar mogelijke effecten op het financieel beheer.”

Ook aan de financiële informatievoorziening is gewerkt, maar de invoering van de nieuwe systemen heeft nog niet geleid tot concrete verbetering van de managementinformatie. Tot slot wordt de Centrale Accountantsdienst (CAD) versterkt en er wordt een nulmeting uitgevoerd.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top