Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Algemene Pensioenregeling Aruba per 1 januari 2012


ORANJESTAD – De concept landsverordening voor de introductie van een algemene pensioenregeling per 1 januari 2012 ligt momenteel bij de Raad van Advies en het streven is dat de Staten van Aruba binnenkort de wet zal goedkeuren.
De Arubaanse regering heeft recentelijk een presentatie gehouden voor alle verzekeringsmaatschappijen om hen te informeren over de inhoud van de nieuwe wet, daar de wet per 1 januari 2012 van kracht zal zijn.

Om in aanmerking te komen voor een volledig pensioen moet de werknemer minstens veertig jaar bijgedragen hebben in het fonds. Personen boven de leeftijd van 55 kunnen geen pensioen opbouwen maar voor hen is een aparte regeling bedacht.
De pensioenregeling geldt voor alle werknemers in de particuliere sector. Personen die een eenmanszaak hebben of werkzaam zijn middels een contract vallen niet onder deze pensioenregeling.
De premie bedraagt minimaal zes procent waarvan het aandeel van de wekgever en de werknemer elk drie procent bedraagt.
Er wordt geschat dat momenteel driekwart van de gepensioneerden slechts de AOV uitkering heeft als bestaansinkomen. Met een algemene pensioenregeling hebben deze mensen een beter inkomen om te voorzien in hun levensonderhoud.

Share this page:
« Back
Back to Top