Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Algemene ledenvergadering Curacaose gepensioneerden moet massabijeenkomst worden

DINSDAG, 06 AUGUSTUS 2013

WILLEMSTAD — Unidat di Penshadonan (UdP) houdt maandag 26 augustus een algemene ledenvergadering voor alle gepensioneerden. Volgens woordvoerder Rudy Saez moet de algemene ledenvergadering een massabijeenkomst worden, waar gepensioneerden niet alleen eenheid willen uitstralen, maar ook van de regering gaan eisen dat maatregelen die gepensioneerden hard treffen worden teruggedraaid.

De beslissing voor de massabijeenkomst werd gisteren genomen tijdens een vergadering van twaalf organisaties die zich inzetten voor ouderen en gepensioneerden op het eiland. De bijeenkomst zal op maandag de 26e worden gehouden en zal om negen uur ‘s ochtends aanvangen. Een door de UdP aangewezen commissie met Saez aan het hoofd gaat nu op zoek naar een geschikte locatie. De organisatie hoopt deze volgende week bekend te kunnen maken. Saez stelt dat de organisatie op zoek is naar een locatie, waar veel mensen terecht kunnen.

Inzet van de manifestatie zal zijn de druk op de regering te verhogen en erop te wijzen dat de maatregelen die in de afgelopen periode zijn genomen, gepensioneerden op het eiland heel hard hebben getroffen. “Het gaat ons om twee dingen die van tafel moeten. De receptregelvergoeding van een gulden, die gepensioneerden moeten betalen, maar ook de premie voor de basisverzekering ziektekosten van 10 procent, die ouderen dienen te betalen. Het is voor ons onacceptabel dat de regering onder het mom van een ziektekostenregeling, een belastingmaatregel neemt en dit alleen maar om de overheidskas te spekken. Dit vormt de doodsteek voor veel ouderen op het eiland.”

Bij de UdP zijn op dit moment twaalf organisaties aangesloten. De organisatie is op dit moment nog in gesprek met verschillende andere organisaties om zo de eenheid onder gepensioneerden, met het oog op de manifestatie van de 26e, zo breed mogelijk te houden.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top