Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Premier Eman: ‘Akkoord flexpensioen dichtbij’


ZATERDAG, 05 NOVEMBER 2011
ORANJESTAD — Wie langer wil blijven doorwerken na de verplichte pensioenleeftijd van 60 jaar, kan dat binnenkort. Althans, dat blijkt uit verklaringen van premier Mike Eman (AVP) aan de media over een nader akkoord over een flexpensioen.
Regering, werkgevers en vakbonden (Sociaal Dialoog) praten al enige tijd over aanpassing van de algemene ouderdomsvoorziening (AOV) die in de huidige vorm onbetaalbaar is. Het AOV-fonds dreigt over enkele jaren met uitputting, onder meer vanwege de vergrijzing. Bovendien is op Aruba, in tegenstelling tot veel vergelijkbare landen, de pensioenleeftijd met 60 jaar aan de lage kant. Al jaren wordt gesproken over een verhoging van die leeftijd, maar geen enkele regering durfde tot nu toe aan die leeftijd te tornen, onder meer uit angst om de steun van haar electoraat te verliezen.
De huidige AVP-regering heeft vorig jaar al in overeenstemming met de sociale partners veranderingen aangebracht in de AOV. Maar die veranderingen zijn nog niet voldoende om het pensioenstelsel te redden. Een akkoord is nu dus dichtbij, aldus premier Eman, voor de introductie van het flexpensioen. Dit houdt in dat personen die langer willen blijven doorwerken, tot hun 65ste, daarvoor kunnen kiezen en premie kunnen blijven opbouwen. Ze krijgen vervolgens een hoger pensioen dan degene die er voor kiezen om op hun 60ste te stoppen. “Gezien het aantal personen dat graag na hun 60ste wil blijven doorwerken, denken we dat het flexpensioen positief gaat functioneren”, aldus Eman.
Er is brede steun voor het idee van het flexpensioen, maar een definitief akkoord waarin alle partijen zich kunnen vinden, is er nog niet, laat hij weten. Een dergelijk akkoord is volgens Eman dus wel dichtbij.

Indexering
Afgelopen week zat de regering ook met ambtenarenbonden om tafel om te praten over de indexering van de lonen voor het komend jaar. “Ons voorstel is om een platform te creëren waardoor dit thema structureel aandacht krijgt, net zoals dat met andere onderwerpen in de Sociaal Dialoog gebeurt. Er kan dan sneller een akkoord worden bereikt op basis van een aantal uitgangspunten waarover we het nu dus nog eens moeten worden”, aldus Eman. Onlangs kwam op verzoek van politievakbond SPA een groot aantal vakbonden bijeen om een blok te vormen om zo sterker te staan tegenover de regering. Want de regering wordt verweten dat ze maar niet met een oplossing komt voor achterstallige loonindexering. Ook is er dus nog geen afspraak voor indexering voor volgend jaar, terwijl het jaar al bijna om is, aldus de bonden. SPA was bovendien ook voorstander van een structurele oplossing, om te voorkomen dat er elk jaar opnieuw moet worden onderhandeld over hoeveel de lonen aangepast moeten worden.

Share this page:
« Back
Back to Top