Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Afwijzing overheidscommissie basisverzekering ziektekosten door Curacaose penshonado’s

7 AUGUSTUS 2013

Willemstad – De actiegroep van gepensioneerden en ouderen wijst de door de overheid ingestelde commissie voor de aan- pak van de problemen van deze doelgroep af, zo maakt de organisatie bekend. Tevens geven de gepensioneerden aan dat de overheid eerst de Wet basisverzekering ziektekosten (bvz), die naar hun mening discriminatoir en asociaal is, van tafel moet ha- len om de weg te openen voor dialoog.

,,Na verschillende intensieve vergaderingen en consulten van bestuursleden en betrokken experts in het platform voor gepensioneerden, hebben we besloten om niet in de structuur te stap- pen die door de overheid is ontworpen en waar slechts vijf ge- pensioneerden deel van kunnen uitmaken”, aldus de organisatie.

De actiegroep bestaat in- middels uit 12 actieve organisaties van gepensioneerden, de Associatie van Selikor-gepensioneerden, de Associatie van politiegepensioneerden (APPK), Sehos (APS), Dok (ASPD), Penshonadonan Uní, ALM (APA), Actiegroepen, de Raad van Gepensioneerden voor de Abvo (Kodipa), APT (Telecommunicatie), Belangenvereniging Gepensioneerden Utiliteitsbedrijven (BGU), APK en de initiatiefgroep Aqualectra Production (Igat/Aqualectra).

,,Er was tijd voor nodig om met alle geïnteresseerde groe- pen te praten zodat ze een bijdrage konden leveren aan de formulering van een standpunt. Ook met de achterban van elke groep moest worden gesproken. We raden de overheid dan ook aan om als eerste deze oneerlijke en discriminatoire wet van tafel te halen om de dialoog te kunnen openen”, aldus de Unie van Gepensioneerden.

,,Meer dan 90 procent van de groep is van mening dat het nu geen zin heeft om plaats te nemen in de commissie van de overheid met vijf gepensioneerden. Als eerste heeft de overheid strikte afspraken met het Cft waardoor er geen ruimte is voor financiële aanpassingen. Om de aanwijzing weg te halen moeten wijzigingen budgetneutraal zijn. Daarom is er op de supplementaire begroting ook geen ruimte te zien voor adaptatie of reparatie van de Wet bvz. Het is ook duidelijk geworden dat de Raad van Advies het niet eens was met de introductie van de Wet bvz, waarna de overheid er toch mee akkoord is gegaan. Minister Ben Whiteman van het betrokken ministerie heeft meerdere keren publiek geuit dat de wet niet te repareren is en dat er een nieuwe wet moet komen om de huidige te vervangen.”

Volgens de organisatie is de zogenaamde receptregelvergoeding helemaal een crime voor ouderen en veroorzaakt deze pijn en verdriet omdat ouderen het zien als een vernedering.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top