Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Afrikaanse Caribische en Pacifische landen willen gemeenschappelijke douanetarief

19/09/2013

BRUSSEL – De Afrikaanse Caribische en Pacifische landen (ACP) zijn aan het brainstormen over de introductie van een gemeenschappelijke douanetarief voor de import en export van goederen uit deze tachtig lidlanden. Op de ACP-assemblee, woensdag in het hoofdkwartier in Brussel, België, is dit aan de orde gekomen.

Ricardo panka, vaste vertegenwoordiger van De Nationale Assemblee (DNA) bij de ACP, zegt dat Suriname en veel andere landen nog geen standpunt over deze kwestie hebben ingenomen. Voor Suriname is het belangrijk te kijken naar de voor- en nadelen van een gemeenschappelijk tarief. Nagegaan zal worden hoeveel aan handel er plaatsvindt van en naar de ACP. Deze issue zal op de gezamenlijke assembleevergadering in november in Ethiopië wederom aan de orde komen.

Ronny Asabina vindt een gemeenschappelijk douanetarief geen slecht initiatief. De BEP-parlementariër maakt samen met collega Martha Djojoseparto (VA/PL) deel uit van de delegatie onder leiding van Panka. Asabina vindt dat met een gemeenschappelijke douanetarief de Zuid-Zuid relatie verstevigd kan worden. Het bevordert ook de handel, meent hij.

Aan de andere kant leidt een gemeenschappelijk tarief tot inkomstenderving, voorspeelt Asabina. Maar het is een wereldtrend dat landen overgaan tot een gemeenschappelijke douanetarieven. Het teruglopen van de inkomsten kan volgens hem opgevangen worden met maatregelen, zoals de invoering van de BTW-belasting (Bruto Toegevoegde Waarde belasting). De volksvertegenwoordiger vindt het onbegrijpelijk dat de regering de BTW steeds maar uitstelt. De staat loopt daardoor jaarlijks miljoenen Surinaamse dollars aan inkomsten mis.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top