Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Adviseur Nationaal Zorgsysteem Suriname: 'Premies gaan omlaag met verplichte verzekering'

17/06/2013

PARAMARIBO – Voor wat, hoort wat. Het is een gedachte achter het nieuwe Nationaal Zorgsysteem, dat per 2014 ingevoerd moet worden. Surinamers moeten gaan beseffen dat gezondheidszorg geld kost, en dat iedereen aan die kosten moet bijdragen. “Dat bewustzijn is nu heel laag”, zegt Javier Asin, die namens accountantskantoor KPMG adviseert over de opzet van het Zorgsysteem. “Zestig procent van de Surinamers is nu niet verzekerd en laat het er maar op aankomen dat de overheid voor hun behandeling opdraait.”

Een gebrek aan solidariteit, vindt Asin. Mensen die zich wel verzekeren zijn vaak tevens belastingbetalers, en worden nu dubbel gepakt, redeneert hij. “Hun premies zijn hoger, omdat de rest niet meebetaald en de behandeling van niet verzekerden komt van hun belastingcenten.”
Transparant
Daarom moet iedereen in het nieuwe systeem zich verplicht verzekeren: het is eerlijker. Asin verwacht dat de premies van verzekeraars zullen dalen.

De kosten blijven volgens hem gelijk, terwijl er meer mensen bijdragen. “En het wordt transparanter waaraan het geld wordt uitgegeven, waardoor verspilling kan worden voorkomen.”
In het nieuwe systeem zal worden geregistreerd waarom mensen medische hulp zoeken, welke diagnose er wordt gesteld en welke vervolgstappen de arts neemt. “Met die gegevens kun je de kwaliteit en doelmatigheid van de behandeling verbeteren”, meent Asin.

En dat is niet bedoeld om artsen in de gaten te houden of te veroordelen, benadrukt hij. “Nu leveren artsen alleen hun rekening in, waardoor de neiging bestaat hen als een kostenpost te zien”, zegt Asin, “maar als hun hele handelen in beeld komt, wordt duidelijk dat ze een investering zijn voor de samenleving.” Toch komt fraude onder artsen voor, erkent hij. “Die kleine groep schept een negatief beeld, de overige artsen zijn voorstander van meer transparantie.”

Naïef
Maar hoe op de verplichting moet worden toegezien, is nog niet uitgewerkt. Asin denkt echter dat het niet nodig is om mensen op grote schaal te beboeten. “Je moet mensen aansporen om bij te dragen”. Zo zou het kunnen dat onverzekerden hun achterstallige premie plus een boete moeten betalen op het moment dat ze zich voor zorg melden. Toch is hij “niet naïef”, zegt hij. “Er zullen altijd mensen zijn die zich echt geen verzekering kunnen betalen, maar het merendeel van de mensen dat nu niet verzekerd is kan zich dat wel degelijk veroorloven. We richten ons op die groep”.
Hoe het systeem ingang moet vinden in bijvoorbeeld het binnenland of bij occupenten is ook voor Asin nog niet duidelijk. Hij verwacht veel van de digitalisering van de overheid. “Met de papieren bestanden is het moeilijk werken”, erkent hij. ‘Premies gaan omlaag met verplichte verzekering’Maar die digitalisering kost ook geld: hoeveel precies is nog niet berekend. Toch verwacht hij dat die kosten zich terugverdienen doordat meer mensen premie gaan betalen.
De verzekering van zestigplussers en 16-minners zal door de overheid worden betaald. Anders dan eerder gemeld is nog niet bepaald of het Staatsziekenfonds dat op zich zal nemen. Asin vertelt dat er een aanbestedingsprocedure loopt waar ook private verzekeraars aan mee doen.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top