Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Aanvullende begrotingen voor Surinaamse overheidslonen

17/08/2013

PARAMARIBO – Op basis van de in februari goedgekeurde begrotingen kan de overheid de ambtenarensalarissen niet meer betalen. Voor verschillende ministeries zijn intussen aanvullende begrotingen ingediend bij De Nationale Assemblee (DNA). Vanwege “het toekennen van een loonsverhoging aan ambtenaren” is het nodig de budgetten aan te passen, schrijft president Bouterse in de memorie van toelichting.

Voor personeelskosten wordt nu een totaalbedrag van circa SRD 1,3 miljard opgevoerd voor dertien ministeries. Tot dusver zijn geen aanvullende budgetten ingediend voor Buitenlandse Zaken, Sport en Jeugdzaken, Volksgezondheid en Natuurlijke Hulpbronnen. Vooralsnog is onduidelijk wanneer het parlement deze ontwerpwetten in behandeling neemt. Komende week gaat het college op reces en vangt het nieuwe begrotingsjaar aan op 1 oktober.

Dat er suppletoire begrotingen zijn ingediend door de regering, ziet coalitieparlementariër Melvin Bouva (MC/NDP) niet als een probleem. Vooralsnog kan hij zich terugvinden in het argument van het staatshoofd dat vanwege de loonronde, die in december 2012 aan landsdienaren was toegekend, een aanvulling op de budgetten nu noodzakelijk is.

NF-oppositielid Arthur Tjin A Tsoi (NPS) kan vooralsnog geen touw knopen aan de bedragen en percentages die genoemd worden in de aanvullende begrotingen. “Waar gaan we naartoe?” werpt hij op. Defensie spant de kroon met een stijging van 53 procent van de personeelskosten, gevolgd door Binnenlandse Zaken (35%), LVV (22%) en ATM met 19 procent.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top