Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Aantal zelfmoordpogingen baart Surinaamse politie zorgen

25/09/2013

Nieuw – Nickerie – De vele pogingen tot zelfmoord baren de politie in Nickerie zorgen. De wetsdienaren worden haast elke week geconfronteerd met deze pogingen. Vorige week alleen al hebben wij vier gevallen gehad waarbij personen geprobeerd hebben zich van het leven te beroven‚ zegt hoofdinspecteur van politie Stanley Benschop. In drie van de gevallen ging het om reacties op huiselijke problemen, terwijl bij het vierde geval een man verklaarde per ongeluk karate te hebben gedronken in plaats van alcohol.

Probleem

Het is een maatschappelijk probleem in het westen van het land dat ook een dringende oplossing vereist’ zegt Benschop. Hij vindt dat de autoriteiten wat agressiever te werk moeten gaan om dit probleem, dat steeds ergere vormen aanneemt, aan te pakken in het district. Volgens hem is de politie niet de aangewezen instantie om het probleem aan te pakken. Maar we ondersteunen het geheel, zodat het een goed verloop mag hebben. We roepen de instanties op om hulp te bieden aan de mensen die in deze cirkel zitten. De slachtoffers zijn allemaal opgenomen in het Streekziekenhuis Nickerie.

Motieven

In het eerste geval heeft een 29-jarige vrouw gramoxone ingenomen, omdat zij problemen heeft met haar man. Volgens Benschop is haar situatie vrij ernstig. Ze heeft een kind van twee jaar en èèn van acht maanden. De vrouw is wel aanspreekbaar. Maar ze wil niet over haar problemen praten, waardoor het voor ons ook wat moeilijker wordt om de zaak verder te onderzoeken. Natuurlijk gaat de politie de zaak niet zo laten’ zegt Benschop. Bij het tweede geval heeft een hoogzwangere vrouw, die ook huiselijke problemen heeft, chloor ingenomen, terwijl in het derde geval een man het verdelgingsmiddel glyfosate heeft ingenomen. Ook hier kunnen we het motief plaatsen in de sfeer van huiselijke problemen, omdat zijn vrouw hem heeft verlaten’ zegt Benschop. Bij het vierde geval beging een man de opmerkelijke vergissing in plaats van een shot alcohol, het verdelgingsmiddel karate in te nemen. De politie heeft hierover haar bedenkingen.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top