Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Aantal ambtenaren op Curaçao neemt af

26 SEPTEMBER 2013

Toch toename kostenpost salarissen en beloningen overheidspersoneel

Willemstad – De ministeries telden per eind juli 3.624 ambtelijke medewerkers; 4 minder dan een maand eerder en 30 minder dan waarmee het jaar in januari 2013 begon.  Met de totale personeelsformatie van het Land Curaçao gaat het verminderen van het werknemersbestand nog niet zo hard in 2013. In juli telde de totale overheid – dat wil zeggen: de ministeries, het onderwijs, marine/kustwacht en de categorie ‘overig’ – 4.635 medewerkers.

Dat is exact evenveel als de maand ervoor, in juni, maar toch wel meer dan de 4.626 waarmee het jaar werd begonnen.  Dat blijkt uit de jongste publicatie inzake de Landsoverheid Curaçao. Wordt gekeken over een iets langere periode, dan is de afname van het ambtelijk apparaat wel duidelijk zichtbaar.  Zo telden de ministeries in maart 2012 nog 3.910 functionarissen (286 meer dan het er momenteel zijn) en worden ook de andere categorieën daarbij opgeteld, dan bedroeg de totale personeelsformatie in maart vorig jaar 4.897 (dat zijn er nu 262 minder).

De huidige aantallen ambtelijke personeelsleden zijn in lijn met of liggen zelfs onder de doelstellingen in de overheidsbegroting 2013. Volgens de lopende begroting streefde de overheid naar 3.770 medewerkers bij de ministeries (dat zijn er nu dus 3.624). En zou de totale formatie 4.682 bedragen (momenteel staat de teller op 4.635).  De regering loopt dus in de pas met de eigen voornemens en doet het zelfs iets beter dan dat. Het is geen geheim dat het ambtenarenkorps gestaag af- neemt doordat er in beginsel een vacaturestop is en er geen vervanging plaatsvindt van de ambtenaren die met pensioen gaan.

Zorgelijk is echter dat deze cijfers en de begroting aantonen dat de aantallen ambtenaren ge- staag dalen, maar dat de post salarissen en beloningen voor overheidspersoneel daarentegen alsmaar toeneemt.  Vandaar een pakket bezuinigingsmaatregelen dat betrekking heeft op het overheidspersoneel, zoals minder ambtenaren, afschaffing van overwerk, halvering vakantiegeld gedurende twee jaar, en afschaffing van indexering eveneens voor twee jaar.

Dit pakket aan maatregelen is ingegeven door het ministerie van Financiën van minister José Jardim en dient door het ministerie van Bestuur Planning en Dienstverlening (BPD) van minister Etienne van der Horst (PAIS) getrokken te worden.

Bron: Antilliaans dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top