Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Aanpassingen fiscale wetgeving Aruba per 1 juli 2013

26 JUNI 2013

Oranjestad  – Per 1 juli wordt een pakket aanpassingen in de fiscale wetgeving van kracht dat erop is gericht de economie te stimuleren. Er komt een speciale economische zone San Nicolas, een uitbreiding van het fiscale regime Vrije Zone en een algemene investeringsregeling gericht op het ontwikkelen van de kenniseconomie.

Begin november vorig jaar besloten de sociale partners in het kader van de Sociale Dialoog dat het noodzakelijk was om de fiscale wetgeving op een aantal punten aan te passen. Vervo gens werd een commissie deskundigen benoemd die afgelopen vrijdag hun uitgewerkte voorstellen formeel presenteer den. Aangezien de aanwezige vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en de overheid al binnenskamers over de suggesties hadden beraadslaagd, werden partijen het snel eens en konden de handtekeningen worden gezet.

De voorstellen betreffen fiscale wetgeving en moeten nog door de Staten worden goedgekeurd. Het staat de minister van Financiën echter vrij om begunstigend beleid af te kondigen, vooruitlopend op het wetgevingsproces. Minister Mike de Meza van Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie heeft besloten de aanpassingen per 1 juli door te voeren. In de loop van de week wordt een en ander formeel gepubliceerd. Minister-president Mike Eman kon het echter niet laten om tijdens de wekelijkse persconferentie van de regering alvast een tipje van de sluier op te lichten.

,,Met de nieuwe regels wordt de economie op een aantal punten gestimuleerd. Er komt een speciale fiscale regeling voor San Nico las. Dat betekent dat er minder winstbelasting hoeft te worden betaald door bedrijven die zich vestigen in het gebied dat tot in detail in de wet wordt beschreven. Tevens is een heel pakket aan fiscale voordelen ontwikkeld dat erop is gericht de economie in San Nicolas te stimuleren”. De premier benadrukte dat de fiscale aanpassingen deel uitma ken van het totale beleid voor re vitalisering van San Nicolas dat al in volle gang is.

,,Zo wordt op grote schaal ge werkt aan de infrastructuur. In dat kader is al veel gebeurd. Er zijn wijken, scholen, monumentale gebouwen, straten en pleinen opgeknapt, maar we zijn nog lang niet klaar. Als over een paar jaar de nieuwe verbindingsweg tussen Oranjestad en San Nicolas klaar is, bestaan er geen redenen meer om San Nicolas te mijden en groeit die stad uit tot tweede economisch centrum van Aruba.” Ten aanzien van de algemene investeringsregeling en de aanpassingen voor de Vrije Zone, zijn de veranderingen erop gericht de kenniseconomie te stimuleren. Tevens wordt de regeling voor verlaging van de invoerrechten op energie zuinige en andere duurzame producten uitgebreid. Minister Michelle Hooyboer-Winklaar van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur legt uit dat het hele pakket aanpassingen bijdraagt aan de concurrentiepositie van Arubaanse bedrijven ten opzichte van de regio. ,,Ook zijn verschillende procedures en regelingen vereenvoudigd, waar mee zaken doen met of via Aruba aantrekkelijker wordt voor buitenlandse bedrijven en wij aansluiting houden met Europa.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top