Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Aangifte in onderzoek Bureau Rijbewijzen op Curacao

DONDERDAG, 01 AUGUSTUS 2013

WILLEMSTAD — Er is aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM) in het kader van een lopend onderzoek van overheidsaccountant Soab bij het Bureau Rijbewijzen. Dit bevestigen diverse bronnen, die nauw bij het onderzoek zijn betrokken.

De aangifte heeft betrekking op de onrechtmatige afgifte van rijbewijzen en is mogelijk reden voor een strafrechtelijk onderzoek. Op dit moment loopt het Soab-onderzoek naar het functioneren van het Bureau Rijbewijzen nog.

Inmiddels zijn er al drie mensen op non-actief gezet, terwijl het bureau inmiddels onder toezicht staat van uitvoeringsorganisatie Controle en Beveiliging (voorheen SKS). Dit gebeurde in april van dit jaar, nadat er veel klachten binnen waren gekomen over het functioneren van het bureau. Deze varieerden van een gebrek aan personeel en financiële middelen tot maandenlange wachttijden voor personen die een examen wilden afvragen. Sinds het aanstellen van een nieuwe directeur en het inzetten van SKS-personeel is het probleem met de wachttijden bij het bureau grotendeels opgelost.

Het onderzoek van de Soab richt zich op vermeende onregelmatigheden bij het Bureau Rijbewijzen. Dit onderzoek, dat nog steeds niet is afgerond, is nu aanleiding gebleken voor een aangifte bij het OM in deze zaak. Hierbij moet niet worden vergeten dat een rijbewijs, naast de bevoegdheid om voertuigen te kunnen besturen, ook geldt als identificatiebewijs.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top