Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Aangepast wetboek van Strafrecht ‘spoorloos’ in Suriname

12/10/2013

Georgetown – De Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten (IACHR) heeft Caribische landen woensdag opnieuw opgeroepen om de doodstraf af te schaffen, of op zijn minst op te schorten. Dit wordt gedaan ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen de Doodstraf, die op die datum wordt herdacht.

Chandrikapersad Santokhi

dWT archief – Chandrikapersad Santokhi.-.

Ook Suriname kent op papier nog de doodstraf. Die komt niet meer voor in het nieuwe Wetboek van Strafrecht dat werd geschreven onder het bewind van de regering-Venetiaan, maar tot nu toe heeft De Nationale Assemblee (DNA) dat wetboek nog niet behandeld. “De huidige DNA en de regering kunnen deze en andere goedgekeurde wetten niet vinden”, zegt ex-minister van Justitie en Politie, Chandrikapersad Santokhi vanuit Genève, Zwitserland aan de Ware Tijd. Momenteel buigen parlementariërs zich tijdens een bijeenkomst van de Internationale Parlementaire Unie (IPU) over een aantal mensenrechtenvraagstukken, waaronder afschaffing van de doodstraf.

Goedgekeurd

De ex-bewindsman, nu parlementslid, legt uit dat de aanpassing van het Wetboek van Strafrecht al door de Raad van Ministers en de Staatsraad was goedgekeurd. Bij het schrappen van de doodstraf werd in beschouwing genomen dat deze ultieme strafmaatregel niet alle doelen realiseert, waaronder correctie van daders, afschrikking, genoegdoening van slachtoffer en nabestaanden, rechtsbevrediging, bescherming van de samenleving en resocialisatie.

“Suriname volgt de principes en normen van internationale verdragen inzake mensenrechten, en om de doodstraf uit het Wetboek van Strafwet weg te halen moesten er alternatieven gezocht worden”, zegt Santokhi. Als compensatie werd de maximumstraf verhoogd met dertig jaren en zijn er ook nieuwe straffen voorgesteld. Daarnaast moet ook een scherper beleid met betrekking tot voorwaardelijke invrijheidstelling van veroordeelden komen. Besloten was dat personen die wegens moord, doodslag of een ander zwaar misdrijf zijn veroordeeld niet in aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling.

Geen officieel verbod

In haar verklaring stelt de mensenrechtencommissie dat er regionaal geen instrumenten zijn die uitvoering van de doodstraf verbieden, maar dat er wel specifieke beperkingen zijn wat betreft de wijze waarop deze straf wordt toegepast. “De Amerikaanse Conventie inzake de mensenrechten schrijft bepalingen voor om de toepassing te beperken, met als doel een geleidelijke afschaffing van deze straf”, zegt het IACHR, verwijzend naar de wereldwijde trend van afschaffing van de doodstraf, gebaseerd op recente ontwikkelingen hieromtrent in de Verenigde Naties.

Landen worden derhalve opgeroepen om over te gaan tot ratificatie van het protocol bij de Inter-Amerikaanse Conventie over Mensenrechten om de doodstraf af te schaffen en geen maatregelen te treffen om de toepassing van de doodstraf uit te breiden of te herintroduceren. Ook dienen ze stappen te ondernemen om zich te houden aan de strikte standaarden van een onafhankelijke en zorgvuldige vervolging in strafzaken waarbij de doodstraf kan worden opgelegd.

De IACHR stelt verder, dat ofschoon afschaffing van de doodstraf in de regio een grote uitdaging is, er significante veranderingen zijn geconstateerd, waaronder de soort misdrijven en omstandigheden waarbij de doodstraf zou kunnen worden opgelegd en de instelling van expliciete en de facto moratoriums .-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top