Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Aanduiding prijs inclusief omzetbelasting volgende maand verplicht op Curaçao

13 SEPTEMBER 2013

Willemstad – Vanaf volgende maand is het verplicht om bij prijsaanduidingen in winkels, supermarkten, mini- markten, advertenties, offertes et cetera de prijs inclusief omzetbelasting (ob) te vermelden.  Aldus een officiële bekendmaking van de Inspecteur der Belastingen. Met ingang van 1oktober 2013 zijn bedrijven ver- plicht om goederen en diensten tegen de zogenoemde ‘consumentenprijs’, dat is de prijs inclusief de eventueel verschuldigde ob, aan te bieden.

Gedurende de daarop volgende drie maanden, tot 1 januari 2014, is het ‘wenselijk’ om een dubbele prijsaanduiding te hanteren, dat wil zeggen: een prijsaanduiding waaruit de prijs inclusief en exclusief ob blijkt. ,,Afhankelijk van de aard en omvang van de onderneming, kan het bedrijf zelf invulling geven aan de verplichting om een dubbele prijsaanduiding te hanteren. In ieder geval dient in de situatie waarin een consument daarom verzoekt, inzicht in de prijsontwikkeling te worden gegeven.”

Per de eerste van volgende maand worden ook de eisen waaraan een kassabon aan moet voldoen gewijzigd. In verband met de plicht om de prijzen inclusief ob te vermelden, dient ook op de kassabon de eenheidsprijs inclusief ob (‘consumentenprijs’) genoemd te worden. Verder moeten op een kassabon de volgende gegevens worden vermeld: de datum en het tijdstip waarop de kassabon is uitgereikt; een doorlopend kassabonnummer; de naam of handelsnaam, het adres en het Crib-nummer van de ondernemer; een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of verrichte diensten; de hoeveelheid van de geleverde goederen of de omvang van de verrichte diensten; de eenheidsprijs inclusief ob; het toegepaste ob-tarief; het totaal te betalen bedrag; en het ob-bedrag.

,,lndien de ondernemer gebruik maakt van een kasregistratiesysteem, dient in plaats van een doorlopend kassabonnummer een door de inspecteur toegekend uniek kassabonnummer te worden vermeld.” Ook moet in dat geval het kassa-identificatienummer op de kassabon worden vermeld.

Bron: Antilliaans Dagblad

Share this page:
« Back
Back to Top