Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

76 procent bevolking op Curaçao geboren

WOENSDAG 1 AUGUSTUS 2012, WILLEMSTAD –In 2011 was 75,8 procent van de bevolking in Curaçao geboren; In 2001 was dit nog 80,5 procent. Ook het aandeel personen dat op één van de andere eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba is geboren is afgenomen van 3,5 procent in 2001 naar 2,9 procent in 2011. Dit blijkt uit de Census die vorig jaar op Curaçao werd gehouden.

Personen geboren in Nederland vormden vorig jaar 6 procent, personen geboren in de Dominicaanse Republiek 3,6 procent en personen geboren in Colombia 3 procent van de bevolking. In 2001 waren de percentages voor deze groepen 4,2 (Nederland), 3,2 (Dominicaanse Republiek) en 1,6 procent (Colombia).

88,7 procent van de bevolking heeft de Nederlandse nationaliteit in 2011. Dat is een afname van 4,6 procent ten opzichte van 2001. Naast de Nederlandse nationaliteit is de Colombiaanse nationaliteit de meest vertegenwoordigde in de Curaçaose bevolking met 2,2 procent. De andere meest voorkomende nationaliteiten onder de niet-Nederlanders zijn de Dominicaanse (1,9 procent), Haitiaanse (1,2 procent), Venezolaanse (0,8 procent) en Jamaicaanse (0,7 procent) nationaliteit.

Taal

In de overgrote meerderheid van de huishoudens wordt Papiaments gesproken (78,4 procent), gevolgd door Nederlands (9,3 procent), Spaans (4,7 procent) en Engels (3,5 procent). Vergeleken met 2001, toen 80,3 procent van de huishoudens Papiaments als voortaal had, is het aandeel Papiamentstalige huishoudens licht gedaald en het aandeel huishoudens waar Nederlands en Spaans gesproken toegenomen.

Belangrijk is ook om de absolute cijfers voor ogen te houden, stelt het CBS. Het aantal Papiamentstalige huishoudens – huishoudens waarin het Papiaments het meest gesproken wordt – bedroeg in 2011 vergeleken met 2001 8392 huishoudens meer, een toename van 24,2 procent. Het aantal Nederlandstalige huishoudens steeg met 1242 huishoudens, een toename van 31 procent. Het aantal Spaanstalige en Engelstalige huishoudens steeg met respectievelijk 67 procent en 28,7 procent.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek hield in de week van 26 maart tot en met 2 april 2011 de Census op Curaçao. Na deze periode heeft het CBS intensief gewerkt aan de verwerking van de censusgegevens. In februari 2012 verschenen de voorlopige resultaten, nu presenteert het CBS de eerste resultaten van de Census 2011 met statistieken over de sociaal-economische situatie in Curaçao.

Bevolking Curaçao telt 150.563 personen

WOENSDAG 1 AUGUSTUS 2012, WILLEMSTAD — Volgens de Census, die van 26 maarttot en met 2 april 2011 door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op Curaçao is gehouden, telt de Curaçaose bevolking per maart 2011 150.563 personen.

AD CBS Census 1-8-2012

20120731_Publicatie_Eerste_resultaten_Census_2011

Share this page:
« Back
Back to Top