Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Grote problemen bij aangifte proces BES

25 SEPTEMBER 2012

KRALENDIJK – Het aangifte proces op de BES-eilanden kampt met diverse ‘aanzienlijke’ problemen, concludeert de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR).

AD 25.09.12

 

 

‘Politie moet beter omgaan met aangiften burgers’

DINSDAG, 25 SEPTEMBER 2012

KRALENDIJK — Het aannemen, registreren en verwerken van aangiften van burgers door de Korps Politie Caribisch Nederland moet fors verbeterd worden. Dat constateert de Raad voor de Rechtshandhaving in haar rapport: ‘Het aangifteproces op Bonaire Sint Eustatius en Saba’. Eenzelfde conclusie werd eerder al getrokken voor het korps op Curaçao

Het rapport werd onlangs aangeboden aan gezaghebber Lydia Emerencia door Glenn Camelia en Jan Schouten, respectievelijk, voorzitter en Hoofdinspecteur bij de Raad voor de Rechtshandhaving.

Het doen van een aangifte is voor de meeste burgers de eerste en vaak enige kennismaking met politie en Justitie. Het rapport toont aan dat er op belangrijke onderdelen verbeteringen nodig zijn. De Raad beseft dat de organisaties nog volop in ontwikkeling zijn en dat veel in gang is gezet, dat moet leiden tot verbetering van de organisatie en klantvriendelijkheid.

Geen structuur

Het Korps Politie Caribisch Nederland heeft geen eenduidige en actuele beschrijving van het aangifteproces. In het Inrichtingsplan Korps BES wordt dit wel genoemd, maar het is niet uitgewerkt en beschreven, zo constateert de Raad. Die beschrijving is volgens de Raad een noodzakelijke voorwaarde om het proces succesvol vorm te geven en verder te ontwikkelen. Ook beschikt het korps niet over algemene richtlijnen hoe het betrokken personeel met de aangevers om te gaan. Er is wel een plan van aanpak voor sommige delicten, maar daar zijn niet alle betrokken medewerkers van op de hoogte. Zulke richtlijnen zijn een belangrijke basis voor het uniformeren van de werkwijzen, constateert de raad.

Het aangifteproces is niet vastgelegd in de organisatiestructuur van het korps. Dit gebeurt nu door verschillende diensten in het korps. Welke dienst een aangifte behandelt, is afhankelijk van de complexiteit van de aangifte. Dat geldt ook voor de prioriteit die men geeft aan de zaken waarvan aangifte worden gedaan. Welke zaken prioriteit genieten en welke dienst daarmee wordt belast, wordt niet centraal geregeld. Dat moet wel gebeuren, vindt de Raad, om zicht te hebben op het aantal binnengekomen aangiften. Bovendien is het korps dan sneller in staat om effectiever prioriteiten te stellen en op trends in te spelen.

Kwaliteit

De Raad constateert dat ook de kwaliteit van de aangenomen aangiften vaak onvoldoende is. De medewerkers zouden hierin verder bijgeschoold moeten, maar het KPCN heeft geen heldere en formele planning en ook geen visie als het gaat om het opleiden van haar medewerkers.

Een knelpunt bij het doen van aangifte is volgens de de Raad, dat de bevolking meerdere talen spreekt, terwijl het kennisniveau van de verbalisanten te wensen overlaat. De medewerkers krijgen bovendien onvoldoende feedback op de kwaliteit van hun dagelijkse taakuitvoering, terwijl dit juist heel belangrijk is om de kwaliteit van de aangiften te verbeteren en te zorgen voor kwaliteit in de organisatie. Dit is een belangrijke voorwaarde om de kwaliteit van de aangiften te verbeteren en te zorgen voor kwaliteit in de organisatie.

Eenduidige en structurele registratie van aangiftes kan het KPCN meer betrouwbare en bruikbare sturing- en opsporingsinformatie opleveren. Die randvoorwaarden zijn nog onvoldoende aanwezig binnen het korps, zo concludeert de Raad.

Registratie

Ook met de registratie schort het een en ander. Bij het korps op Saba en St. Eustatius en bij de afdeling Opsporing op Bonaire wordt een eigen registratie bijgehouden, omdat de aansluiting op het bedrijfsprocessensysteem ACTPOL niet of onvoldoende tot stand komt. Dit leidt tot gefragmenteerde registratie en archivering van aangiften. Aangiften worden ook niet of niet goed ingevoerd in het systeem. Om een goede zicht te behouden op zaken is het van belang. Dit komt ook een effectieve behandeling van aangiften ten goede. Vooral op Bonaire gebeurt dit onvoldoende.

Share this page:
« Back
Back to Top