Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nog geen afspraken met paramedici op Curaçao

12 SEPTEMBER 2012

WILLEMSTAD – Minister Jacinta Scoop-Constancia van Gezondheid ontkent dat er een overeenkomst is gesloten met de paramedische beroepsgroepen, zoals de verenigingen in een petitie van 28 augustus stellen.

AD 12.09.12

 

 

WOENSDAG, 12 SEPTEMBER 2012

WILLEMSTAD — De impasse tussen de regering en de paramedische beroepsgroepen leidt tot versmalling van de zorg. Paramedische zorg waaronder verloskunde, fysiotherapie, oefentherapie, diëtetiek en logopedie dreigt ontoegankelijk voor SVB-verzekerden te worden. In plaats van een versterking van de eerstelijnszorg, verzwakt de regering deze. De paramedici hopen uit de impasse te komen en wensen dat de offerte die de overheid zelf heeft opgesteld ook gaat ondertekenen.

Zoals de situatie er nu voor staat betekent het dat kinderen met spraakproblemen of iemand die na een beroerte moet revalideren, niet geholpen zouden kunnen worden door een logopedist. Een diabeet zou bijvoorbeeld niet terecht kunnen bij een diëtist en een patiënt met een zere rug kan zich niet laten behandelen bij een fysiotherapeut. Dat heeft weer als gevolg dat deze patiënt arbeidsongeschikt is en onder de medicatie thuis zit. Met het wegvallen van de paramedische zorg worden patiënten onnodig door huisartsen naar de duurdere tweedelijnszorg verwezen of krijgen ze onnodig medicatie voorgeschreven. Dat kost de gemeenschap handenvol geld.

Maandagmiddag is er een brief naar demissionair minister-president Gerrit Schotte (MFK) de deur uitgegaan waarin de paramedici op een gesprek aanstuurden. “De paramedici vechten voor de continuïteit van de zorg”, zegt diëtist Rachna Blom. Nu de paramedici en de overheid niet tot een akkoord over de nieuwe beloningsstructuur gezondheidszorg (NBG) zijn gekomen, ziet het ernaar uit dat deze zorg met de invoering van de basisziektekostenverzekering niet aan SVB-verzekerden zal worden verstrekt. Dat betekent dat zo’n 128.000 personen op Curaçao de paramedische zorg uit eigen zak zouden moeten bekostigen. Dat is een achteruitgang van de zorg en komt ook niet overeen met de maandelijkse premie (12 procent) die de verzekerde straks moet gaan betalen. In de basisziektekostenverzekering zijn de kosten van de paramedici wel meeberekend.

Aanwijzing

De verschillende beroepsgroepen in de zorg onderhandelen al meer dan twee jaar met de regering over de invulling van de Nieuwe Beloningsstructuur Gezondheidszorg (NBG). Afgelopen april hebben partijen overeenstemming bereikt over de financiële structuur en de tijdelijke invulling hiervan. Op 23 juli hebben de beroepsgroepen het ondertekende akkoord ingeleverd bij de minister van Gezondheid Jacinta Scoop-Constancia. Deze krabbelde echter terug toen de aanwijzing van de Rijksministerraad op tafel is komen te liggen. Volgens de minister kan en mag de regering als direct gevolg van de aanwijzing geen nieuwe verplichtingen aangaan die tot hogere uitgaven leiden.

De paramedici menen echter dat dit argument geen hout snijdt. Een versterking van de eerstelijnszorg is op de lange termijn kostenverlagend. “De aanwijzing is geen reden om de zorguitgaven hoog te houden”, zegt Blom. “Paramedische zorg gaat niet om luxe, het gaat om de basics. Bovendien houdt de offerte die op tafel ligt al rekening met de precaire financiële situatie van het land.”

Goedkoop

De paramedici willen de offerte die op tafel ligt ondertekenen. Volgens Blom is de offerte een werkbare start naar een beloningstructuur zoals die zou moeten zijn. De door de paramedici en het ambtelijke team van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur overeengekomen tussentijdse tariefsaanpassing is gemiddeld 10 tot 15 procent lager dan het minimumbudget dat is vastgesteld. De totale kosten van de paramedische zorg is maar een klein deel van het totale zorgbudget. “Alle paramedici kosten samen zo’n 2 procent van de 5 procent foutmarge van het zorgbudget. Dat is zo’n luttel bedrag”, aldus de paramedici.

De paramedici voldoen nog steeds aan hun zorgplicht, maar volgens hen zorgt de overheid niet voor de randvoorwaarden zodat ze aan hun zorgplicht kunnen voldoen. “De vraag is: wat nu?”, zegt Blom. “Of de overheid tekent de overeenkomst of de overheid moet aan het volk melden dat de paramedische zorg niet bij de basisziektekostenverzekering is inbegrepen.”

Share this page:
« Back
Back to Top