Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

537 Zaken bij Bureau slachtofferhulp Curaçao in 2011

MAANDAG 3 juni 2013

WILLEMSTAD – Het Bureau Slachtofferhulp Curaçao heeft in 2011 in totaal 537 zaken behandeld. In vergelijking met het jaar ervoor betekent dit een toename van 53 zaken.

Dit staat in het onlangs publiek geworden rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) die onderzoek deed naar slachtofferhulp op Curaçao. ,,Het Bureau Slachtofferhulp beschikt niet over digitale cijfers en data over 2012, vanwege het feit dat het digitaal registratiesysteem ten tijde van het onderzoek niet werkte”, aldus de RvR. Het aantal van 537 slachtoffers kan als volgt worden onderverdeeld naar geslacht: 143 mannen en 394 vrouwen. Het overgrote deel van alle aanmeldingen valt binnen de leeftijdsgroep 26 tot 45 jaar. De meeste zaken, 168, zijn gemeld als gevolg van relationeel geweld, roofovervallen, mishandelingen, familieproblemen en verkeersongevallen. Over de wijze waarop het Bureau Slachtofferhulp in contact is getreden met de slachtoffers stelt de Raad dat in het jaar 2011, 146 gevallen zijn doorverwezen door de wijkteams van de politie en 88 personen op eigen initiatief in contact getreden zijn met het bureau. In ditzelfde jaar zijn in totaal 203 personen doorverwezen door het bureau naar verschillende andere hulpverlenende instanties. Het totaal aantal geregistreerde misdrijven en overtredingen op Curaçao was in 2010, 44.102.

,,In de jaren 2005 tot en met 2010 ging het om vergelijkbare aantallen. Uit eerder onderzoek is naar voren gekomen dat lang niet elk delict wordt gemeld of aangegeven bij de politie. In 2008 was het aangiftepercentage op Curaçao 46 procent”, aldus de Raad in het verslag. Optimale slachtofferhulp kan bijdragen aan de traumaverwerking en aan herstel van het rechtsgevoel van het slachtoffer. Bovendien kan van een doeltreffende ondersteuning van slachtoffers door de overheid een signaalwerking uitgaan naar de dader(s), met mogelijk een preventief effect. Adequate slachtofferhulp kan op deze manier bijdragen aan het veiliger maken van de samenleving en aan het vertrouwen van de burger in de overheid”, zo wordt door de RvR aangevoerd.

rapport_inspectie_aangifte_curacao RVR pdf

Beleidsreactie op inspectie rapport RVR

Bron:  Antilliaans Dagblad

 

Share this page:
« Back
Back to Top