Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

‘16,6 miljoen extra aan belastinginkomsten’ op Curacao in 2013

DINSDAG, 24 SEPTEMBER 2013

WILLEMSTAD — In de eerste acht maanden van dit jaar heeft het land meer geld binnengekregen, dan aanvankelijk begroot was. Dit stelt Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran). In de maanden januari tot en met augustus had het land rekening gehouden met 983,1 miljoen gulden aan belastinginkomsten, maar in de praktijk was dat 999,7 miljoen. Een verschil van 16,6 miljoen gulden.

Ingaand op vragen van Pais-Statenlid Alex Rosaria stelde Jardim dat de regering dit jaar meer belastinginkomsten heeft binnen gekregen, dan oorspronkelijk was begroot. In de eerste zes maanden van het jaar liepen de prognoses nog achter op de daadwerkelijke belastinginkomsten van het eiland. Er was 766,2 miljoen begroot, terwijl er maar 765,7 miljoen binnenkwam. Een half miljoen minder dan was begroot, aldus de Financiën-minister.

Jardim maakt ook een onderscheid tussen directe- en indirecte belastinginkomsten. Aan directe belastingen was 486,7 miljoen gulden begroot, terwijl 489,7 miljoen was binnengekomen. Aan indirecte belastingen was 496,4 miljoen begroot, terwijl 510 miljoen is gerealiseerd. Bij dit laatste bedrag moet rekening worden gehouden met 24 miljoen aan ob-afdrachten van brandstofdistributiebedrijf Curoil, wat in de afgelopen periode aan het land is overgemaakt.

De minister ging ook in op de besparingen die op de begroting van dit jaar zijn gerealiseerd en de prognoses, waarmee voor dit begrotingsjaar rekening wordt gehouden. De uitgaven van de overheid, met uitzondering van personeelskosten, laten een lichte daling zien, aldus Jardim. Er was rekening gehouden met een uitgave van 214,6 miljoen, maar in de praktijk is dit blijven steken op 210,5 miljoen gulden. Deze besparing is gerealiseerd door het verminderen van de uitgaven en optimalisering van het functioneren van het overheidsapparaat.

Maar ook op het gebied van personeelskosten is er sprake van minder uitgaven, aldus de minister. De uitgaven op personeelsgebied zijn voor dit begrotingsjaar begroot op 480 miljoen gulden. Maar de overheid schat nu dat dit bedrag nu tussen de 473 en 477 miljoen gulden zal uitkomen.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top